dinsdag 31 december 2013

Bevervestigingen rijzen de pan uit


Het aantal nieuwe bevervestigingen rijst de laatste maanden de pan uit.  In het Bronpark bij kasteel Obbicht zijn oude bomen om geknaagd. Rond een langgerekte vijver (ijsbaan?) naast het voetbalveld van Montfort (zie foto) heeft een bever zich volop tegoed gedaan aan de bomen en boompjes. Dichtbij de bebouwing, hij trekt zich er niets van aan. Bevers zitten op zeker drie plekken in de Vlootbeek/Putbeek en vernatten er het agrarisch gebied. In De Kink (Kingbeek) bij Illikhoven bouwde de bever een dam en vreet er aan talloze bomen. Bij de beken rond Itteren idem dito. Het grondwaterpeil wordt te hoog en boeren kunnen niet met hun machines het land op.

Zo zijn er talloze plekken waar bevers overlast veroorzaken of dat in de toekomst misschien gaan doen. Natte akkers en het verdwijnen van monumentale bomen, daar is niet iedereen blij mee. Bijvoorbeeld in het kasteelpark bij Elsloo. Daar wordt een wandelpad versperd door het water dat na de bouw van een dam flink is opgehoogd. Veel oude bomen leggen er het loodje. De bevers in de Geleenbeek ten westen van Aasterberg maken gigantische gaten in de akker waarin een tractor kan wegzakken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.......

Gelukkig zijn er deskundigen die daar oplossingen voor bedenken, bevers wegvangen, gelden vrijmaken om boeren te compenseren en dergelijke. Ik verwacht dat er in 2014 volop werk voor deze ecologische bureaus zal zijn, want het aantal nieuwe beverlocaties neemt is ras tempo toe. Zo zag ik gisteren op Waarneming.nl bij Venlo (Jammerdaalse Heide) een melding van knaagsporen.

Er zijn natuurlijk ook nieuwe vestigingen die niet direct overlast opleveren, maar wel bijzonder zijn. Zoals op diverse plekken bij bruggen en sluizen langs het Julianakanaal, de Vloedgraaf bij Susteren en de Kasteelvijver bij Millen. Het lijkt wel dat bevers een voorkeur hebben voor kasteelvijvers, ik zal er eens beter op letten. 

Langs de Maas en de Maasplassen zijn alle territoria bezet, ze moeten uitwijken naar verder gelegen beken en watergangen met alle gevolgen van dien. Ook in de rest van Nederland gaat dat ooit gebeuren, maar daar is het nog niet zover. Mijn verwachting is dat er binnen tien jaar sprake is van een 'beverplaag' als we niet ingrijpen. We moeten er wel voor zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor deze bijzondere dieren. Waar mogelijk draag ik daar mijn steentje aan bij. Dat lijkt me een mooie opdracht voor 2014.
dinsdag 17 december 2013

Middagje 'beveren'


 
Tussen de gehuchten Illikhoven en Schipperskerk loopt een kleine beek richting Maas, de Kingbeek. Op de plek waar een verbreding is heet het De Kink. Vorig jaar zag ik daar een paar verse knaagsporen, daarna een hele tijd niets. Maar onlangs stuurde een andere beverliefhebber me foto's van een aangeknaagde wilg. 
Vandaag is het mooi decemberweer en dat nodigt uit om er eens naar toe te fietsen. Nou, hier wordt flink huisgehouden. Diverse bomen krijgen een knaagbeurt.


Aanvankelijk dacht ik dat een bever die af en toe vanuit de Maas deze kant op kwam dit zou doen, maar dit knaagfestijn wekt de indruk dat er een bever vlakbij woont. Op onderzoek dus. Ik sop door zompige weilanden en het lijkt me dat het waterpeil iets hoger staat dan normaal. 


Al deze waarnemingen kunnen maar tot één conclusie leiden: hier moet ergens een burcht of hol zijn en misschien ook een beverdam.

 

Na enige tijd vind ik die ook. De burcht is klein, maar makkelijk te vinden. De bever heeft geen enkele moeite gedaan om hem een beetje aan het zicht te onttrekken. Het vinden van de dam levert ook geen problemen op, gewoon stroomafwaarts langs de beek lopen. Ondertussen zie ik allerlei opgangen waar de bever naar het maisveld is gelopen toen er nog mais stond om te stelen en voormalige oeverholen die nu zijn ingestort. 

En ja hoor, daar is ook een kleine dam, gemaakt van maisstengels en modder.

vrijdag 13 december 2013

Bever kiest liever zelf


Bij de Teggerse Plas bij Ohé en Laak loop ik vaak rond. 's Zomers om bevers te zien en te filmen, momenteel om beversporen te zoeken. 

Nou, daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Er wordt hier heel wat afgeknaagd. Maar er is meer aan de hand.


Naast de door bevers aangevreten bomen ligt het hier bezaaid met afgezaagde bomen. Sommige aan mootjes gezaagd, andere bomen liggen in of naast het water. Navraag bij de terreinbeheerder maakte duidelijk dat het hier gaat om het creëren van visplekken voor hengelsporters. Er zijn blijkbaar wat nieuwe visstekken nodig voor de hengelsportvereniging.
Om de bevers terwille te zijn liet men de bomen bij het omzagen richting water vallen. Maar dat is niet overal gelukt. 
Bovendien heeft de beverfamilie van de Teggerse Plas daar zo te zien helemaal geen behoefte aan. Zij kiezen liever zelf een boom uit die ze willen eten. 

Minimaal vijftien andere bomen worden aangevreten en gaan misschien deze winter het loodje leggen. Dat zouden de bevers beter niet kunnen doen, want voorlopig ligt er voedsel genoeg. Maar slechts aan enkele takken en stammen van afgezaagde bomen wordt een beetje gevreten.
Zo blijft er erg weinig over van het groen in dit gebied.

dinsdag 3 december 2013

Eindelijk, cameraval filmt bever bij beverdam


Het viel niet mee om de bever te filmen terwijl hij met de dam aan het werk is. Na weken proberen is het eindelijk gelukt. Een flinke tak wordt bovenop de dam gelegd. Klik op de link voor het resultaat.dinsdag 26 november 2013

Bever een handje geholpen


Gisteren ging ik poolshoogte nemen bij diverse beverlocaties langs kleine beken. De bevers trekken immers steeds verder landinwaarts, weg van de Maas en de Maasplassen op zoek naar een eigen territorium. 

Bij de Vlootbeek en de Putbeek in de omgeving van Montfort, St. Joost en Mariahoop zitten ze, bij de Vloedgraaf in de buurt van Susteren, bij een plasje tussen het Julianakanaal en de A2 en in Plas Millen bij Sittard. 


Al die nieuwe vestigingen zijn niet bepaald eerste-rang-locaties. Het zijn geen plekken waar makkelijk een goed onderkomen kan worden gebouwd, wat nodig is als ze een gezin willen stichten. De holen die ze in de oevers maken storten vaak in. De bomen langs de oevers zijn nog niet zo fors, wel lekker mals, maar de voorraad is snel op. De beken zijn vaak niet diep genoeg, daarom gaan ze dammen bouwen (zie bericht van 30 oktober). 

De bever bij Plas Millen heeft het nog het beste voor elkaar. Ik denk dat hij (of zij) nog steeds vrijgezel is, maar als er een partner komt is daar wel een gezin te stichten; er is voldoende voedsel en schuilgelegenheid.


Misschien is de bever in de Putbeek bij de Boekhorstweg tussen St. Joost en Montfort ook nog alleenstaand. Dat weet ik niet zeker. Hij woont er al een paar jaar, maar aan het aantal sporen te zien, vermoed ik dat hij nog vrijgezel is. 
Gisteren zag ik dat zijn dam kapot was. In elkaar gestort of moedwillig verwijderd? Aan de tractorsporen te zien denk ik het laatste. Het water was decimeters gezakt. 

Maar hij kan zijn voedsel nog goed bereiken. Diverse boompjes hebben er het loodje gelegd en zijn al helemaal gestript. 
Een wilgje van een meter of zes hoog, niet al te dik, was in een paar andere bomen blijven hangen. De bever kon daar niet bij.
Dat vond ik jammer van de boom en van het lekkere voedsel voor de bever. Ik heb de bever daarom maar een handje geholpen. 
Met een grote krachtsinspanning kon ik de boom een stukje naar me toetrekken en met een flinke zwaai over de beek laten vallen. Zo is er weer volop schors en blaadjes voor deze bever. Ik hoop dat hij er vannacht lekker van heeft gesmuld.zaterdag 16 november 2013

Veel opnamen cameraval bij beverburcht


In de afgelopen week heeft mijn cameraval veel prachtige opnamen gemaakt bij een beverburcht. Volwassen en jonge bevers lopen af en aan met takken en modder om de burcht winterklaar te maken. Op een van de filmpjes (kijk via de link onder de foto) zijn er drie tegelijk te zien.


zaterdag 9 november 2013

Hoog water komt eraan


Er is veel regen gevallen en de waterstanden van de Maas, de Roer, de Geul en de Swalm stijgen. Op de plek waar ik enkele weken geleden de cameraval bij de Swalm had opgehangen stoomt het water nu over de weg. De cameraval legde vast hoe een bever de weg overstak en in een bietenveld zijn slag sloeg. Nu zou hij zwemmend naar de bieten kunnen, ware het niet dat ze ondertussen zijn gerooid. 

De meest laaggelegen beverburchten langs de Maas lopen misschien al onder. Afgelopen dagen hing mijn cameraval bij een van die burchten. Ik hoopte er bevers vast te leggen die met modder en takken hun burcht onderhouden en klaarmaken voor de winter. Maar helaas, er stond niets op. 


Op de foto is deze prachtige burcht te zien, helemaal opgebouwd tegen een oever. Al wordt het water nog veel hoger, hier zitten de bevers droog. Ze kruipen gewoon een verdieping naar boven, de burcht is meters hoog. Of dat ook nodig is zal de komende dagen duidelijk worden.


dinsdag 5 november 2013

Het houdt niet op: weer nieuwe bevervestiging


Tegenwoordig verbaas ik me nergens meer over als ik weer een nieuwe bevervestiging ontdek. 
Blijkbaar zijn de beschikbare territoria langs de Maas en de Maasplassen vol en kiezen ze nu de gekste locaties om te gaan wonen. 
Vorige week wandelde ik met een vriendin over de dijk van het Julianakanaal. Ergens in de diepte, tussen het kanaal en de snelweg A2 dacht ik bij een plasje beversporen te zien. Ik kon er op dat moment met haar en haar (blindegeleide)hond niet naar toe. 


De volgende dag ben ik poolshoogte gaan nemen en nam de cameraval mee. Ik vond diverse omgeknaagde boompjes, knaaghoutjes, wissels richting kanaal en eetplekken. 
Aan de sporen te zien denk ik dat er meer dan één bever woont, de tandbreedtes verschilden. 
Bij een van de eetplekken hing ik de cameraval op. 


Vanmorgen haalde ik hem op en er stonden 14 filmpjes op. 
Op 13 daarvan, bij daglicht opgenomen, zag ik eenden. Op de laatste, vannacht opgenomen, staat een vrij kleine bever. 

Lijkt me niet een volwassen exemplaar. Kijk ter vergelijking voor het formaat naar de foto van de eenden.


zondag 3 november 2013

De Nieuwe WildernisDit weekend ben ik naar de film De Nieuwe Wildernis geweest. Veel over gehoord, vooral lovende recensies, maar ik heb wel wat kritiekpuntjes. Die laat ik hieronder horen, maar voorop staat dat ik het een schitterende film vind. Echt de moeite waard en positief dat de film zoveel mensen met de Nederlandse natuur in aanraking brengt.
Dit is een beverblog, ik val daarom maar meteen met de deur in huis wat betreft de vier a vijf beverscenes die in de film zitten. Het mooiste shot dat de camera van deze dieren heeft weten vast te leggen is het beeld van een bever die met een verse bladertak naar het water loopt. Het is voorjaar en de commentaarstem vertelt dat de bever dan de winterschade aan zijn burcht herstelt. Dat is niet waar. De bever brengt in de herfst, voor het invallen van de winter, zijn burcht op orde. De tak met verse blaadjes waar hij mee naar het water loopt is bestemd om op te eten of aan zijn jongen in de burcht te brengen. Burcht of jongen komen niet in beeld.

De film volgt vier diersoorten. Wat had ik het leuk gevonden als een van die vier dieren de bever was geweest. Maar ik weet uit ervaring hoe moeilijk een bever (nachtdier) te filmen is. Van de dieren die wel gevolgd worden is de enorme kudde Konikpaarden (makkelijk te filmen) veruit het meest in beeld. Daarnaast worden een vossenfamilie en een ijsvogelpaar gevolgd. En de vierde soort, zijn dat nou de grauwe ganzen, de aalscholvers of de edelherten? Dat is niet helemaal duidelijk.
Het lijkt wel één grote reclamecampagne voor de Oostvaardersplassen. Maar goede uitleg over het ontstaan van het gebied, de situering, de grootte, de biodiversiteit ontbreken. De dieren zijn prachtig, maar het viel me op dat er in het decor erg weinig groen te zien is. Veel dorre vlakten, kaalgevreten bomen, losse takken, kort gras. De vacht van de paarden ziet er niet altijd gezond uit. Over de bestaande kritiek op het beheersbeleid in de Oostvaardersplassen wordt uiteraard helemaal gezwegen.

Aan de keus voor de stem van Harry Piekema (AH) om het commentaar in te spreken zal wel een commercieel motief ten grondslag hebben gelegen. Niet onaardig, maar de stem van mijn man (journalist/presentator regionale omroep) is mooier en beter. Ik bedoel, wat voegt het toe om een bekende stem te nemen? Het is een PR-stuntje om publiek te trekken, maar het maakt de film niet beter. Eerder leidt het af.
Er worden vergelijkingen getrokken met de schitterende BBC-natuurdocumentaires, maar die gaan wat beeldscherpte betreft niet op, vind ik. Wel is het zo dat je de Nederlandse natuur net zo schitterend in beeld kunt brengen als de Afrikaanse savannes. De jacht van een vos op de ganzen is net zo spectaculair als die van een jachtluipaard op een gazelle. Bloedstollend knap vastgelegd. De prachtige muziek geeft een enorme impuls aan de beleving en speelt ongemerkt een zeer belangrijke rol.

Ringslang, gele kwikstaart, dodaars, karpers, raven, van alles komt voorbij. Heel bijzonder om de waterral en de roerdomp zo voor de lens te krijgen. Maar de koekoek die veelvuldig te horen is, die kregen we niet te zien.

De film kent prachtige shots, echt genieten. Vooral de timelapse-beelden en de drone-opnamen geven de film iets extra’s. Het onweer, zo mooi gefilmd, de striemende regen, je voelt het gewoon. Er is bij de montage heel goed werk gedaan. Dit is het tegenovergestelde van een gewone speelfilm, waar met een script wordt gewerkt. Bij De Nieuwe Wildernis werden eerst de beelden gemaakt, daarna werden de verhaallijnen er bij geschreven. Tenminste dat denk ik, zo zou ik het doen. Een wild dier laat zich immers niet regisseren. Belangrijkste verhaallijn is het leven van een zwart veulen. Je voelt het de hele tijd al aankomen, die gaat het niet halen. En ja hoor, aan het eind van de film sterft het dier. Hij heeft niet genoeg gegeten en overleeft de winter niet. Maar waarom hij niet genoeg heeft gegeten, wordt niet duidelijk.
De film volgt de natuur gedurende de seizoenen, van voorjaar tot voorjaar. De chronologie is daarbij soms even uit het oog verloren. Ineens zijn de jonge vosjes weer kleiner dan daarvoor en terwijl de hertenbronst al achter de rug is loopt er plotseling een jonge kluut door het beeld.

De Nieuwe Wildernis is duidelijk een familiefilm, bestemd voor het grote publiek. De commentaren zijn vaak meer aangrijpend of hilarisch bedoeld, dan dat ze echt educatief zijn. Wat bijvoorbeeld te denken van de eindshots? Het zwarte veulen is gestorven, een roodborst komt op het kadaver naar voedsel zoeken. Maar de commentaarstem legt het uit als ‘een laatste groet’. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 november


Via Twitter kwam ik in contact met Sjoerd Schaper. Op YouTube staat zijn kritische film De Nieuwe Wildernix. (zie Trouw: zaterdag 26 oktober, Brief van de hoofdredactie)   
        
Willy de Koning
@WillyDeKoning              
Naar #nieuwewildernis geweest. Indrukwekkende beelden, maar ook kritiekpuntjes. - 1 nov.1 november
welke kritiekpuntjes?
                    
Willy de Koning
@WillyDeKoning              
@sjoerd_s Kritiekpuntjes staan inmiddels op mijn blog. - 3 nov.

   
Sjoerd Schaper
@sjoerd_s             
@WillyDeKoning Ik heb ze gezien. Ben het op alle punten met je eens.     
     3 nov. 2013 20:39

      


woensdag 30 oktober 2013

Bevers actief met dammenbouw


Oktober is een maand waarin bevers erg actief zijn. Ze knappen hun burcht op voor de komende winter en slepen er daarom takken en modder naar toe. Ook de dammen die hier in Limburg in sommige beken voorkomen, worden op hoogte gebracht.Het was vandaag een prachtige dag voor een flinke fietstocht. Twee beverdammen kwam ik op mijn route tegen en een burcht met veel verse modder. Bij beide dammen is de beek flink hoger geworden en het omliggende gebied helemaal vernat.
In deze periode met veel bouwwerkzaamheden zijn de bevers tegelijkertijd ook aan het opvetten voor de winter. Er wordt volop geknaagd en gevreten. Komende maand gaat de voorbereiding op de koude periode gestaag door. Bevers kunnen weer van alles voor de kiezen krijgen; niet alleen ijs en sneeuw, ook hoog water moeten ze misschien weerstaan.


zaterdag 26 oktober 2013

25 jaar bevers in de Biesbosch


Op uitnodiging van Staatsbosbeheer mocht ik gisteren aanwezig zijn bij de viering van 25 jaar bevers in de Biesbosch. Het was exact 25 jaar geleden dat minister Gerrit Braks van LNV de eerste bevers losliet. 
Gisteren was hij er weer bij en als eregast onthulde hij een herinnerings-plaquette op Eiland De Dood. Daar werden in 1988 de eerste bevers losgelaten die in Oost Duitsland waren gevangen. 
Ook gasten uit Duitsland waren er gisteren bij.

Tijdens de boottocht naar het eiland waren er toespraken te horen en filmpjes te zien.

Het was een leuke dag waar ik verschillende mensen ontmoette die ik alleen nog via internet kende en met wie ik geregeld contact heb over bevers.

Via de link hierboven is een impressie van deze dag te zien.

woensdag 16 oktober 2013

'Bietenbever'

Europese Bever - Castor fiber 2013-10-16 | Waarneming.nl

We hebben herfstvakantie en lagen gisteravond met de boot bij de Asseltse Plassen. Tijdens een avondwandeling ontdekte ik bij de Swalm (snelstromend riviertje) een flink uitgesleten wissel. Op die plek was een bever al heel vaak in en uit het water gegaan, een geasfalteerd weggetje overgestoken, door een sloot gelopen en had zich in de bietenakker flink tegoed gedaan aan het gewas. Er was een grote kale plek ontstaan.
We zijn naar de boot teruggelopen om de cameraval te halen. Aan een klein, gammel paaltje kon ik hem ophangen. Terwijl ik lag te slapen deed deze zijn werk. Toen ik er vanmorgen naar toe liep zag ik al van enige afstand dat de bever flink bezig was geweest. De bieten lagen her en der en op de cameraval stonden een paar mooi opnamen van deze 'bietendief'.
Nu zijn we bij Kessel. De cameraval hangt bij een burcht. Ben benieuwd....!
21 oktober: De cameraval heeft twee nachten bij de burcht bij Kessel gehangen en alleen een steenmarter gefilmd.

zondag 13 oktober 2013

Mooie opnamen met de cameraval


Soms kan ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en kijk ik al na een of twee nachten bij de cameraval of deze iets heeft opgenomen. Deze keer moest ik wat meer geduld opbrengen, omdat ik de infraroodcamera had opgehangen op een behoorlijk ontoegankelijke plek. Dan loop je toch wat minder vaak heen en weer. Eerst moest ik langs een stel koeien, onder het prikkeldraad door en via dicht struikgewas, brandnetels en een maisveld naar de steile oever van een beek. 

Daar had ik in het voorjaar sporen ontdekt, maar was er vanwege de ontoegankelijkheid lange tijd niet geweest. Een week geleden heb ik er de camera opgehangen. 
Dat wilde ik bij het maisveld doen waar de bevers vaak komen eten, maar de populieren zijn er zo groot dat ik het slot van de cameraval niet om de dikke stam kreeg. 
Ik wilde al onverrichter zake teruggaan, toen ik boven de steile oever toch nog een boom ontdekte die geschikt was. Weliswaar hing deze gevaarlijk boven de beek en moest ik oppassen dat de camera niet in het water viel. Maar het lukte, eigenlijk een hele mooie plek.
Als ik geen geduld had gehad was er deze keer, behalve een vos en ratten, niets opgenomen. 
Pas de laatste twee nachten kwam de bever voorbij. En hoe! Prachtige opnamen staan erop. 
Hierbij een foto, de filmpjes zijn via YouTube te bekijken. Klik onderstaande links aan.
maandag 7 oktober 2013

Drentse bevers krijgen bezoekBron: website Westerwolde Groen

Net over de grens bij Bargerveen (Gemeente Emmen) is een boom vrijwel doorgeknaagd. Als de boom valt, zou deze maar zo Nederland binnen kunnen vallen. De dader: Een bever.
Niet een zo maar uitgezette bever. Het gaat om een dier van een Duitse kolonie. Een zoogdier dus, die net als de wolf zich steeds meer richting Nederlandse grens verspreidt.
Vlak over de grens bij Bargerveen staat een boom, waaraan zodanig is geknaagd, dat het nog met twee “potloodpunten” op elkaar staat. Volgens het Dagblad van het Noorden hangt het slechts af van de manier waarop de boom uiteindelijk omvalt of het al dan niet in Nederland zal belanden. Kortom de Bever komt er aan en zal de grens zeer waarschijnlijk oversteken in onze regio, vlak over de grens in Drenthe.


Bovenstaand bericht (van de website Westerwolde Groen) laat zien dat van alle kanten bevers Nederland binnen trekken. Zo kunnen zij zich mengen met de al in Nederland verblijvende bevers. Dat is goed voor de genetische variatie en het was te verwachten dat dit zou gebeuren. 
Onlangs werd bij Enschede een bever gesignaleerd (zie blogbericht van gisteren) Jaren geleden gebeurde dat al in Limburg, waar Duitse bevers uit de Swalm en de Roer zich mengden met de in Nederland uitgezette populatie. Ook bij de Nederlands-Belgische grens vinden wederzijdse uitwisselingen plaats. 
En nu staat dat dus te gebeuren tussen Drenthe en Duitsland. Goed voor de daar uitgezette populatie in het Hunzegebied, want ze weten elkaar te zijner tijd vast wel te vinden.

zondag 6 oktober 2013

Bever in Twente gesignaleerd

Het zal niemand ontgaan dat het erg goed gaat met de bevers in Nederland. Het dier heeft nu ook Twente bereikt. Of hij uit Duitsland is gekomen of via de IJssel en het Twentekanaal, dat is natuurlijk niet te zeggen, maar feit is dat hij er is. 

Al enkele maanden geleden werd hij gefotografeerd, maar zijn aanwezigheid werd stil gehouden. Gisteren stond de foto met bericht in de Twentse Courant Tubantia (de krant waar ik voor schreef voordat we in Limburg woonden). Ik kreeg het bericht via een vriend en wil het hier graag delen. Ook nu is (vanwege de kwetsbaarheid) niet duidelijk gemaakt waar de bever zich exact ophoudt, maar het moet ergens in de buurt van Enschede zijn. Op de foto lijkt het alsof hij in een snelstromende beek zwemt.

donderdag 3 oktober 2013

Bever bouwt nieuwe dam bij VuilbemdenDe oude dam, verder stroomafwaarts in dit kleine beekje, is helemaal verdwenen. Misschien opzettelijk verwijderd.
De bever zelf is absoluut niet verdwenen. Hij is bezig met een nieuwe dam, maar op het waterpeil heeft dat nog geen effect. Overal zijn verse sporen te zien en hij heeft zijn tanden in enkele  gigantisch hoge populieren gezet.
Want er moet gevreten worden. In deze tijd van het jaar zijn de bevers flink aan het 'opvetten' voor de aanstaande winter.

dinsdag 1 oktober 2013

Dode subadulte beverHij (of zij) is niet oud geworden, de dode bever die gevonden is bij de Plas Stevol bij Ohé en Laak.

Zondag zag ik op internet dat een boswachter van Natuurmonumenten de dode bever had gevonden. Omdat ik gisteren toch in de buurt moest zijn ging ik natuurlijk een kijkje nemen. 

 
Het dier was nog geen meter lang, inclusief staart, dus geen volwassen exemplaar. Over de doodsoorzaak valt niets te zeggen. Er waren geen uiterlijke verwondingen waarneembaar. 

 Op de foto van de boswachter zag de kop er gaaf uit, maar toen ik kwam kijken waren de ondertanden afgebroken. Bevertanden zijn heel hard en breken echt niet zomaar af. Ik vrees dat een of andere idioot er met een steen op heeft staan beuken om te kijken hoe sterk ze waren. Iets anders kan ik niet bedenken. Het kadaver was al een beetje aan het ontbinden, de maden kropen er over. Niet zo'n fris gezicht, maar zo gaat dat nou eenmaal. Het dode beest wordt teruggegeven aan de natuur en zo profiteren andere dieren ervan.


Het geslacht kon ik natuurlijk niet vaststellen. Alleen bij een zogend vrouwtje kun je zien wat het geslacht is. Er schijnt bij het mannetje een penisbotje voelbaar te zijn, maar daar heb ik maar geen onderzoek naar gedaan.

Op de foto van de linkerachterpoot is duidelijk de dubbele nagel te zien, de 'kam' waar een bever zijn vacht mee onderhoudt.

vrijdag 27 september 2013

Bevers stelen mais

Europese Bever - Castor fiber 2013-09-27 | Waarneming.nl
Vandaag kanode ik met mijn eega over de Roer tussen Vlodrop en St. Odolienberg. Een prachtige dag en een schitterend traject. We zagen veel beveropgangen die allemaal richting de akkers gingen. Want daar staan bieten en mais. Heel veel mais en de bevers stelen het als raven. Ik fotografeerde een prachtige tunnel, door de bever uitgesleten in de oever door steeds heen en weer te lopen om mais te halen.

zondag 22 september 2013

Twee volwassen bevers in de vroege morgen


 

Vanmorgen vroeg weer wezen 'beveren' op de plek waar ik gisteravond twee jongen zag. Nu zag ik de twee volwassen bevers.  (zie link waarneming.nl)

Ze kwamen een kwartier na elkaar 'thuis'. Helaas zag ik ze alleen zwemmend en niet op de kant. Maar het is leuk om op deze tijd van het jaar toch nog bevers te spotten.
 
De oever waar de burcht zich bevindt is bedekt met kleine groene schelpjes, maar op de plekken waar de bever vaak aan land gaat en waar hij naar z'n burcht (en enkele holen) zwemt is het helemaal uitgesleten. 
Daar is de ondergrond wit. 

Het lijken wel aanvliegroutes.


Toch nog bevers gespot bij daglicht.

Europese Bever - Castor fiber 2013-09-21 | Waarneming.nl

Toch nog twee jonge bevers gespot bij daglicht, gisteravond. Zie link.

donderdag 19 september 2013

Cameraval weer in gebruik


Het is al weer vroeg donker en het seizoen van bevers spotten is bijna voorbij. Misschien kan ik er nog een keer een waarnemen in de vroege ochtend, maar anders moet ik wachten tot het in het voorjaar van 2014 weer langer licht is. 
Met hoogwater of strenge vorst is er voor die tijd nog kans op een beverontmoeting, maar dat zijn omstandigheden die de bever niet zo prettig vindt.
Helemaal 'beverloos' ben ik niet, want vanaf nu ga ik weer de cameraval gebruiken, die in de nachtelijke uren terwijl ik snurk mooie opnamen voor me maakt. Tenminste, dan moet er wel een bever voorbij komen.  De afgelopen vijf nachten hing de infraroodcamera bij Stevensweert waar ik onlangs een nieuwe beverlocatie ontdekte. Wel 74 opnamen stonden er op, wapperende takken, konijnen, ratten en 1 slechts 1 opname van de bever. Maar 1 is genoeg. Hij staat erop.

donderdag 5 september 2013

Al weer een nieuwe beverlocatie


Vlak bij onze jachthaven ontdekte ik een nieuwe beverlocatie. Al meer dan een jaar geleden zag ik er de eerste knaagsporen, maar ik dacht aanvankelijk dat er alleen tijdens hoogwater een bever had gezeten.
De afgelopen maanden zag ik echter steeds verse sporen. Gisteren ontdekte ik ook een hoop maisstengels, door een bever weg geroofd uit een nabijgelegen akker. Dus hij moest hier wel ergens zijn. 

Ik ging op wacht liggen met de kano. Het is nog net lang genoeg licht om 's avond bevers te zien. 
Om kwart over acht hoorde ik het water borrelen en ja hoor, daar was hij, een zwarte.

woensdag 4 september 2013

Anderhalf uur wachten voor 5 seconden bever

Europese Bever - Castor fiber 2013-09-03 | Waarneming.nl

'Beveren' gaat niet altijd even gemakkelijk. Gisteravond kanode ik drie kwartier tegen de wind in, vanaf de jachthaven in Stevensweert naar Maasbracht. Daar kreeg ik in anderhalf uur tijd vijf seconden lang een beverkop te zien. Daarna weer drie kwartier terug tegen de stroom in. Toch een hele mooie avond gehad, met als toetje - het was al pikdonker - de klap van een beverstaart naast de kano in de buurt van de jachthaven.

dinsdag 3 september 2013

Drie zwarte bevers

Europese Bever - Castor fiber 2013-09-03 | Waarneming.nl

Bever vlak naast de boot

Europese Bever - Castor fiber 2013-09-03 | Waarneming.nl

Vanmorgen was ik al vroeg uit de veren, d.w. z.  uit de kajuit. We liggen met de boot bij de Asseltse Plassen. Vlak bij de steiger waar we gisteren aanlegden vond ik veel verse beversporen.

Natuurlijk ging ik op zoek naar een eventuele nieuwe burcht, maar die vond ik niet. De hele avond zat ik op de uitkijk, maar er kwam hier geen beverkop boven water. Nu is het ook al vroeg donker helaas en maanlicht was er ook niet.

Vanmorgen probeerde ik het weer, nu vanuit de kano. Weer niets, maar net toen ik wegpeddelde naar een andere beverlocatie hoorde ik een plons. Daar was hij. Nog te donker voor een foto, maar wel een leuke waarneming.

Daarna zag ik er nog drie in een andere hoek van de Asseltse Plassen. Drie zwarten, waarvan twee jongen. (Zie bericht hierboven,  met foto's via waarneming.nl)

zondag 1 september 2013

Bever bij mij om de hoek

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-31 | Waarneming.nl

Hij kwam niet ver van me verwijderd met z'n kop boven water, zwom een stukje in mijn richting en dook weer onder toen hij mijn camera hoorde klikken.

Slechts een paar seconden gezien, maar onmiskenbaar een bever. Niet ver bij mijn huis vandaan, maar het gebied is zeer ontoegankelijk doordat het is dichtgegroeid. Wel fijn voor de bever, al dat groen.

Nu maar hopen dat hij een partner krijgt, want hij is hier al een tijd alleen.

vrijdag 23 augustus 2013

Een volwassen bevervrouw en een jong gezien

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-23 | Waarneming.nl

Vanavond was ik op de terugreis vanuit het noorden een uurtje bij de Teggerse Plas in Ohe en Laak. Na een half uurtje werd mijn wachten beloond, voordat het te donker werd. Eerst zag ik een al aardig groot geworden jong van dit jaar bij de burcht. Tien minuten laten begon een volwassen bever te foerageren, een vrouwtjesbever. Die herken ik. Ze is niet groot en heeft dikke snorharen. Hoewel de jongen al behoorlijk groot zijn, kan ik nog steeds de tepels zien als ze naar boven reikt. En dat deed ze.
Ze had me heus wel in de gaten toen ik stond te fotograferen, maar ze knaagde rustig door. Misschien herkent ze mij ook.....?dinsdag 20 augustus 2013

Vier jonge bevers in de Geul


Vlak naast een camping bij de Limburgse Geul zit een beverfamilie met vier jongen. Het lukte verschillende campinggasten om ze alle vier tegelijk op een foto te krijgen. Dat wil ik vanavond ook proberen. 
 
Om half acht sta ik met film- en fotocamera op de oever van de Geul. Al na tien minuten zie ik een jong bevertje smullen van het wier dat in het snel stromende riviertje groeit. Draaien met die camera! 
Er komt een tweede bij en later op een andere plek zie ik er zelfs drie bij elkaar zitten.

Sommige campinggasten gooien de bevers appeltjes toe van de boom die op de camping staat. De appeltjes drijven snel met de stroom mee, de bevertjes zwemmen er heel slim net voorbij en houden ze dan tegen om ze even later op te peuzelen. 
Als een broertje of zusje een hapje mee wil eten hoor ik ze mopperen. Het appeltje wordt niet gedeeld!

De ultieme foto/film van vier bevertjes bij elkaar, dat zit er vanavond niet in. Ze laten zich niet regisseren.

Toch ben ik heel tevreden, want het is weer genieten.zaterdag 17 augustus 2013

Twee schattige kleine bevertjes

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-17 | Waarneming.nl

Tijdens het laatste weekend van onze vaarvakantie door zuid- en midden Nederland kwam ik nog een paar schattige bevertjes tegen. 

Heel onverwacht, op een plek waar ik lange tijd niet was geweest. Je kunt er alleen met de kano komen. Grenzend aan een camping, met een caravan vlak achter de burcht. 

Toch kwamen er al vroeg op de avond twee kleine bevers tevoorschijn en ze trokken zich niets aan van het lawaai van de campinggasten. Die zagen niets. De kleine bevertjes verscholen zich heel slim onder het overhangende struikgewas om te foerageren. Maar ik zag ze wel en kon hele mooie filmopnamen maken. 

vrijdag 16 augustus 2013

Enkele beverfoto's van onze vakantie


 
Onze vaarvakantie door Nederland zit er bijna op. Hier een kleine impressie van de beverontmoetingen die ik in de afgelopen weken had. Ik heb weer erg genoten van deze mooie dieren.


donderdag 15 augustus 2013

Twee adulten en twee juvenielen

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-15 | Waarneming.nl


Bunkerhaven Maasbracht:
Pas heel laat, ik lag al 70 minuten inde kano te wachten, hoorde ik geluid uit de burcht. Gemurmel en geknaag. Daarom bleef ik nog even rustig wachten, hoewel het al bijna te donker was. Na twintig minuten zwom er ineens een volwassen bever achter me. Die was beslist niet uit de burcht gekomen, want dan had ik beroering in het water moeten zien. Het water was namelijk spiegelglad en ik had ook geen geborrel van water gehoord. Hij keek me een poosje argwanend aan en kwam behoorlijk dicht bij me, (zie foto).Toen zwom hij weg om elders te gaan fourageren. Na tien minuten kwam er een tweede volwassen bever, dit keer wel uit de burcht. Die zwom richting de eerste en midden op het water begroetten ze elkaar met wat gestoei en gesnuffel. Nog tien minuten later kwamen er twee jonge bevers naar buiten. 
Dat kon ik vanwege de duisternis niet meer filmen of fotograferen, helaas.

Bevers in de ochtend

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-15 | Waarneming.nl

woensdag 14 augustus 2013

Bevers bij Polderveld

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-14 | Waarneming.nl

Ik ben terug in vertrouwd gebied. Na bijna vier weken varen liggen we nu weer in onze eigen provincie Limburg met de boot.

Bij Polderveld ga ik bevers spotten, maar het zit me niet mee. Een bever verschijnt om 20.10 uur en kruipt meteen op de oever om daar te vreten. Ik zie hem niet terug.

Pas een uur later verschijnen er drie, maar dan is het al veel te donker. Een van de drie is zwart, dat kan ik nog net onderscheiden.

Beversporen in kanaal Wessem-Nederweert

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-14 | Waarneming.nl

maandag 12 augustus 2013

Laatste beverontmoeting in de Biesbosch

Europese Bever - Castor fiber 2013-08-12 | Waarneming.nl

We hebben gedurende onze vaarvakantie twee keer een aantal dagen in de Biesbosch gebivakkeerd. Vanmorgen ging ik nog een keer vroeg op om bevers te spotten. Straks varen we via de Brabantse kanalen weer richting thuishaven.

zondag 28 juli 2013

Bever zwemt voorbij in de Linge


Via Twitter kreeg ik een beverlocatie door bij Gellicum bij de Linge. We lagen met de boot tussen Rhenoy en Rumpt, dus ik vertrok op tijd met mijn kano om op onderzoek uit te gaan. En om de bever te spotten natuurlijk. Veel sporen waren er zo op het eerste oog niet, maar inspectie aan kleine takjes en stengels lieten toch bevervraat zien.

Ik genoot van veel mooie watervogels en twee muskusratten, maar toen het tegen tienen donker werd had de bever zich nog niet laten zien. Toch denk ik dat ik op de goede plek zat, want er waren een paar platgetreden oevers, plekken waar de bever stengels e.d. at.


Ik peddelde weer terug naar de boot en om elf uur zat ik gezellig met manlief op het achterdek te borrelen. In de verte rommelde het onweer, we voelden een eerste regenspetter, maar het water lag er nog glad als een spiegel bij in het maanlicht. Eenden en futen trokken glinsterende strepen door het water.

Toen zag ik een wat breder kielzog. Met de verrekijker kon ik de kop van een bever door het water zien glijden. Hij stak schuin over en zwom naar de oever, vlak voor de boeg van onze boot. In het dichte struikgewas kon ik niets meer onderscheiden. Ik luisterde nog een poos, maar hoorde niets knagen of knabbelen.

Vanmorgen nog eens op onderzoek uitgegaan. Nu vond ik wel wat kleine sporen aan dunne takjes en stengels en de plek waar hij uit het water ging. Een beetje platgetreden, dus kennelijk komt hij er vaker.

De oevers van de Linge zijn rijk begroeid, maar op bijn alle plekken erg laag. Daar kan de bever geen hol maken en een takkenburcht heb ik nergens kunnen ontdekken. Toch denk ik dat er op drie of meer locaties langs de Linge bevers wonen. Of dat eenlingen zijn of hele families is (nog) de vraag.

Het lukt me niet om via mijn tablet foto's te uploaden, maar na de vakantie doe ik dat thuis op de computer. Via de links van waarneming.nl zijn de beverfoto's wel te zien.

Voor de lezers van het Vogeldagboek van Adri de Groot die via zijn blog op mijn beverblog terecht zijn gekomen: helaas zijn er bij de laatste berichten die ik plaatste geen foto's beschikbaar, maar bij de maanden juli en juni en daarvoor valt volop te genieten van mooie beverplaatjes van Nederlandse bevers met beschrijvingen van de bijbehorende belrvenissen.

Europese Bever - Castor fiber 2013-07-27 | Waarneming.nl

vrijdag 26 juli 2013

Weer slechts 1 bever

Bevers kijken in de Biesbosch gaat niet helemaal zoals ik zou willen. Pas tegen tien uur zwom er een bever voorbij. Ik had al twee uur gewacht. Ook gisteravond zagen we slechts 1 bever en we hoorden acht plonzen toen het al donker was. Nee, dan bij de Maas en de Maasplassen, daar gaat bevers spotten veel gemakkelijker. Of zou het komen omdat ik daar de burchten beter weet te vinden? Dat zal zeker een reden zijn, maar ik vind de bevers hier veel schuw er en ze komen pas laat naar buiten.
Europese Bever - Castor fiber 2013-07-26 | Waarneming.nl

Een bever gezien en acht plonzen gehoord

Europese Bever - Castor fiber 2013-07-25 | Waarneming.nl

zondag 21 juli 2013

Bevers spotten, soms zit het tegen


We hebben de nacht doorgebracht in onze boot op de Asseltse Plassen.

Gisteravond ging ik in de kano 'beveren'. Pas na twee uur wachten zag ik een bruine volwassen bever, niet lang en slechts zwemmend. Het schemerde al.

Daarna waren heel af en toe nog de koppen van twee jonge bevers te zien, een zwarte en een donkerbruine. Ook deze twee kropen niet op de kant en waren erg schuw.

Vanmorgen gaan we vroeg varen, stroomafwaarts op de Maas. Bij het wegvaren van de steiger zie ik opeens een afgeknaagde bevertak op het strandje liggen, die er gisteren nog niet lag. Daar heeft vannacht een bever op een meter of acht naast onze boot zitten knagen terwijl ik lag te pitten. Onverteerbaar idee voor mij.

En dan nu, terwijl we de Asseltse Plassen verlaten zegt Jan: Daar zwemt een bever! Ik ben net te laat om hem nog te zien en kijk naar de kringen in het water, achtergelaten door de ondergedoken bever.

Het lukt niet altijd hoor, met die bevers.

donderdag 18 juli 2013

Bevers dichtbij


Drie bevers, vlak voor m'n neus. Om kwart voor negen ben ik bij de Teggerse Plas bij Ohé en Laak, op terugreis vanuit het noorden. Ik heb alleen de fotocamera bij me. Geen grote filmcamera, dus ik verplaats me iets gemakkelijker. 

Als ik naar de plek loop waar ik me wil opstellen zit daar al een bever. Hij of zij ziet mij niet en reageert niet op mijn aanwezigheid. Ik kan het geknabbel heel goed observeren.  


De wind staat gunstig, de bever ruikt me niet. Heel zachtjes sluip ik dichterbij, tot op een meter of vijf, zes. De bever merkt niets, fantastisch! Prachtig om ze zo dichtbij te zien! Ik zie er deze avond drie, een volwassen exemplaar (het vrouwtje, want ik zie tepels), een subadult en een jong van dit jaar. 

http://www.youtube.com/watch?v=3HuFBb0RQXw&feature=youtu.be
Met de fotocamera maak ik bijgaand filmpje, zie link hierboven.

zondag 14 juli 2013

Bever de boom inVorige week bij de Teggerse Plas was er weer een bever die de boom in klom. 
Een jonge bever dit keer. Die is nog wat soepeler en behendiger dan de volwassen exemplaren. Hij klom behoorlijk hoog.


donderdag 11 juli 2013

Vier jonge bevers op een foto


Sinds de bevers eind 2009 de Geul (Limburg) bereikten gaat het er erg goed met ze. Al op zeker vier locaties vestigden ze zich. In de buurt van Etenaken/Stokhem woont een beverfamilie vlak bij een camping. 


Daar werden dit jaar maar liefst vier jongen geboren. Bijgaande foto is gemaakt door campinggast H. Kengen en ik kreeg toestemming om deze op mijn blog te plaatsen. Bij deze en met dank daarvoor. Geniet ervan, want het is een kostelijke en unieke foto.Gisteravond stond ik aan de overkant op de oever in de hoop ook vier bevers tegelijk te zien, maar helaas. De bevers gedroegen zich nogal schuw tegenover mij en waren duidelijk niet gewend om op de oostoever een mens te zien. Aan de westkant worden ze avond aan avond bewonderd door de campinggasten en daar trekken ze zich weinig van aan.

Ondertussen moest ik oppassen dat ik geen schok kreeg van het schrikdraad en voor de stier die in mijn rug stond te snuiven.

woensdag 10 juli 2013

Wolf eet bever

(Foto: Leo Linnartz)
 
Er is een wolf in Nederland (Luttelgeest N.O.P.) gevonden. Dood weliswaar, maar het is goed nieuws. 
Het betrof een eenjarig wijfje (subadult). In haar maag hebben onderzoekers resten van een bever gevonden, ook goed nieuws. 

Ook goed nieuws? Ik ben toch zo'n beverliefhebber? Dat ben ik zeker, maar ik hou ook van robuuste, 'natuurlijke' natuur. Daar hoort dit bij. Wolven voeden zich met reeën, wilde zwijnen, edelherten en andere grote prooidieren. Dus ook met bevers. 

Het is helemaal niet erg dat de bever in Nederland een natuurlijke vijand heeft, er zijn al heel wat bevers en als we niet oppassen is de beverpopulatie binnen tien jaar uitgegroeid tot een beverprobleem. 

De wolf is meer dan welkom. Ik denk dat er al meer wolven zijn dan we vermoeden. Angst is niet nodig, kijk naar bijgaand commentaar van Twan Teunissen. https://www.youtube.com/watch?v=EqBn0rEUAqQ


http://waarneming.nl/waarneming/view/77334907