dinsdag 31 december 2013

Bevervestigingen rijzen de pan uit


Het aantal nieuwe bevervestigingen rijst de laatste maanden de pan uit.  In het Bronpark bij kasteel Obbicht zijn oude bomen om geknaagd. Rond een langgerekte vijver (ijsbaan?) naast het voetbalveld van Montfort (zie foto) heeft een bever zich volop tegoed gedaan aan de bomen en boompjes. Dichtbij de bebouwing, hij trekt zich er niets van aan. Bevers zitten op zeker drie plekken in de Vlootbeek/Putbeek en vernatten er het agrarisch gebied. In De Kink (Kingbeek) bij Illikhoven bouwde de bever een dam en vreet er aan talloze bomen. Bij de beken rond Itteren idem dito. Het grondwaterpeil wordt te hoog en boeren kunnen niet met hun machines het land op.

Zo zijn er talloze plekken waar bevers overlast veroorzaken of dat in de toekomst misschien gaan doen. Natte akkers en het verdwijnen van monumentale bomen, daar is niet iedereen blij mee. Bijvoorbeeld in het kasteelpark bij Elsloo. Daar wordt een wandelpad versperd door het water dat na de bouw van een dam flink is opgehoogd. Veel oude bomen leggen er het loodje. De bevers in de Geleenbeek ten westen van Aasterberg maken gigantische gaten in de akker waarin een tractor kan wegzakken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.......

Gelukkig zijn er deskundigen die daar oplossingen voor bedenken, bevers wegvangen, gelden vrijmaken om boeren te compenseren en dergelijke. Ik verwacht dat er in 2014 volop werk voor deze ecologische bureaus zal zijn, want het aantal nieuwe beverlocaties neemt is ras tempo toe. Zo zag ik gisteren op Waarneming.nl bij Venlo (Jammerdaalse Heide) een melding van knaagsporen.

Er zijn natuurlijk ook nieuwe vestigingen die niet direct overlast opleveren, maar wel bijzonder zijn. Zoals op diverse plekken bij bruggen en sluizen langs het Julianakanaal, de Vloedgraaf bij Susteren en de Kasteelvijver bij Millen. Het lijkt wel dat bevers een voorkeur hebben voor kasteelvijvers, ik zal er eens beter op letten. 

Langs de Maas en de Maasplassen zijn alle territoria bezet, ze moeten uitwijken naar verder gelegen beken en watergangen met alle gevolgen van dien. Ook in de rest van Nederland gaat dat ooit gebeuren, maar daar is het nog niet zover. Mijn verwachting is dat er binnen tien jaar sprake is van een 'beverplaag' als we niet ingrijpen. We moeten er wel voor zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor deze bijzondere dieren. Waar mogelijk draag ik daar mijn steentje aan bij. Dat lijkt me een mooie opdracht voor 2014.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten