vrijdag 30 november 2012

Bevers in dagblad Trouw

Vandaag in Trouw in de natuurrubriek van Koos Dijksterhuis, een bericht over bevers. 

Daarin worden 2 beverboeken genoemd, waaronder mijn boek 'Avonden aan de Waterkant'. 

Bovendien staat een van mijn mooiste beverfoto's bij deze column. 
LEUK!

woensdag 28 november 2012

Gevaarlijk knaagwerk

Ik kan er niet langer omheen. Daarom heb ik bij Rijkswaterstaat gemeld dat er bevers wonen bij de sluis van Born in het Julianakanaal en dat ze mogelijk gevaarlijke situaties creëren met hun geknaag. Ik weet dat er sinds 2010 een kleine beverburcht was bij de haven van Holtum. Daar is de bever vertrokken nadat zijn habitat was vernietigd ten behoeve van het industrieterrein. 

Kennelijk heeft hij daarna zijn heil bij de sluis gezocht. Daar wonen minimaal 2 bevers, maar ik vermoed dat het een hele familie is. Aan zeker acht grote bomen worden momenteel geknaagd. 
Daar hoef ik niet meer geheimzinnig over te doen, want dat kan iedereen die er langs fietst of wandelt zien. Het kan gevaarlijke situaties opleveren als de bomen op het remmingwerk van de sluis vallen. 

Ik had het graag geheim gehouden om de bevers rust te gunnen. Maar de situatie is nu zodanig dat ik denk dat er maatregelen moeten worden genomen.
zaterdag 24 november 2012

Julianakanaal geen barrière voor de bever


-->

De bever is met een flinke opmars bezig. Via de grote rivieren verspreidt hij zich door Nederland. Maar ook de kleinere beken worden bevolkt door deze nijvere knager. Langs de oevers van de Vloedgraaf, een kleine beek bij het Limburgse Susteren, zette hij onlangs zijn tanden in een paar grote wilgen.
Om daar te komen moest hij wel het druk bevaren Julianakanaal oversteken. Of eronderdoor zwemmen via een donkere sifon. Hóe hij in de Vloedgraaf is gekomen blijft natuurlijk de vraag, maar dát hij er verblijft is duidelijk. 


Aan de knaagsporen te zien betreft het een nog redelijk jonge bever; de afdrukken van de tanden in het hout zijn nog niet zo breed en de ‘beverchips’ die onder de boom liggen zijn klein. Mogelijk blijft deze bever hier de komende winter. De omgeving biedt hem genoeg voedsel en schuilgelegenheid. En wie weet komt er een partner dezelfde richting uit.

Een andere mogelijkheid is dat hij verder trekt en dan kan hij kiezen uit twee wegen. De Geleenbeek op richting Schinnen, waar hem een ander voedselrijk gebied wacht. Daarvoor moet hij dan dwars door de binnenstad van Sittard, maar als iedereen ’s nachts op één oor ligt kan hij dat veilig doen.
De tweede route die hij kan inslaan, de Rode Beek, loopt naar Schinveld. Ook daar is hij meer dan welkom om er de oevers open te houden.

Jarenlang werd het Julianakanaal gezien als een onmogelijk te nemen barrière voor de bevers om vanaf de Maas het oostelijk deel van Zuid-Limburg te bereiken. Er werd al nagedacht over mogelijke passages. Toen bijna drie jaar geleden bevervraat werd aangetroffen langs de oevers van de Geul, werd duidelijk dat de bevers op eigen kracht deze barrière konden nemen. Later kruiste een bever het kanaal bij Elsloo en nam zijn intrek in het kasteelpark. Nu heeft hij dus hetzelfde kunstje in Midden-Limburg uitgehaald.

Maar het verhaal gaat nog verder. Zelfs de beveronvriendelijke habitat in het Julianakanaal schrikt de bever niet af. Langs de oevers van het kanaal wordt geregeld verse vraat aangetroffen en bij de sluis van Born en bij de Beatrixhaven van Maastricht blijken zelfs bevers te wonen.

vrijdag 23 november 2012

Nu ook bever bij Susteren

Deze week trof ik op Waarneming.nl een melding aan van beversporen langs de Vloedgraaf, een kleine beek in de buurt van Susteren. Die plek hield ik al een paar jaar in de gaten, als mogelijke beverloctie. Natuurlijk moest ik er nu zo snel mogelijk op af. En ja hoor, diverse bomen langs de oever waren een beetje aangeknaagd. 

De sporen gaven me de indruk dat het om een nog redelijk jonge bever gaat, de tandafdruk in het hout was niet zo breed en de snippers (beverchips) waren nogal klein. 

Ik heb er natuurlijk foto's van gemaakt, maar kan die momenteel niet uploaden. (eerst een probleempje met dit blog oplossen) De foto's zijn wel te zien op mijn account van Waarneming.nl.

Ik verwacht dat de bever hier deze winter wel blijft zitten. Er is voedsel en schuilgelegenheid genoeg. Misschien trekt hij te zijner tijd verder. De Geleenbeek op en, midden in de nacht als iedereen slaapt, door de binnenstad van Sittard richting Schinnen. 

Of de Rode Beek op naar Schinveld. 
Daar is hij meer dan welkom om de oevers open te houden. Planten, bomen en struiken groeien daar weelderig en de bever kan met zijn vlijmscherpe tanden wel wat snoeiwerk voor zijn rekening nemen en menskracht uitsparen. 

maandag 19 november 2012

Geinterviewd over bevers


Gistermorgen was ik te gast in het programma Puur Natuur van de  lokale omroep van Weert: Weert FM. Dat ging natuurlijk over bevers. Het interview is via onderstaande link te horen.

http://www.weertfm.nl/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=71&Itemid=172#speczondag 18 november 2012

Bever eindelijk opgezetIn mei 2011 vond ik samen met een andere beverspotter een dode bever bij de Molensteense Plas in Stevensweert. Bij die beverlocatie had ik heel veel filmmateriaal opgenomen, dus hoogstwaarschijnlijk speelde deze bever een belangrijke rol in enkele films. 
 
Het was een vrouwtjesbever. Normaal gesproken is dat bij bevers niet te zien. De geslachtsdelen zitten inwendig. 

Maar deze bever had opgezwollen tepels, duidelijk dus dat het een vrouwtje was. Was ze zogend of stond ze op het punt te bevallen? Dat was onze vraag. 

De dode bever zou worden onderzocht door de Zoogdiervereniging en ging zolang de diepvries in bij het Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert. Toen ze ruim een half jaar in bevroren toestand had doorgebracht, vonden ze het welletjes daar. Afgesproken werd dat het museum de bever zou laten opzetten. 
Dat is nu dus gebeurd en vandaag zag ik haar terug, mooi geprepareerd. 
Niemand kon me vertellen of er ook jongen in zaten. Dat hoop ik nog eens te horen.


vrijdag 16 november 2012

Promoten beverfilm op YouTube


Al een paar jaar plaats ik beverfilms op YouTube. 

Onbetwiste topper is mijn eerste film: 
Bevers in Limburg (1). Blijkbaar komt die steeds bovendrijven bij YouTube. Ruim 8.200 keer is deze bekeken. 

Maar er zijn nog veel meer beverfilms te zien via mijn account. 
Kijk bijvoorbeeld eens naar: Lopende Bevers.http://www.youtube.com/watch?v=qwqEmJWXolk

woensdag 14 november 2012

Bever is lekker druk


Ik heb verschillende cameravallen te leen en een daarvan maakt hele goede foto's.

Ik hou de locaties geheim, maar wil de foto's graag delen. Geniet met me mee.


Bever met hap uit de staart

Vandaag heb ik enkele cameravallen opgehaald en op een andere beverlocatie weer opgehangen. 
Op bijgaand filmpje is een bever te zien met een hap uit de staart. Er waren nog wel wat meer opnamen van een bever, maar de camera begon helaas pas te draaien als hij al bijna buiten beeld was.
Verder veel andere dieren voor de lens, zoals een rat, een konijn en een merel.


dinsdag 13 november 2012

Beversymposium vraagt om navolging

Vandaag was ik aanwezig bij een beversymposium in Tiel. Het Waterschap Rivierenland was gastheer.

Professionals die in hun werk te maken hebben met bevers en beverdeskundigen konden kennis en ervaringen delen. 

Ik behoor tot geen van beide groepen (hoewel ik als hobbyist zolangzamerhand wel een deskundige ben), maar was er als belangstellende ook welkom. Het was een drukbezochte bijeenkomst.

Hoofdthema van de dag was de huidige stand van zaken van de beverpopulatie in Nederland en hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. Waterschappen zijn peilbeheerders, bevers zijn dat op hun manier ook! Naast problemen met verhoogd waterpeil door dammenbouw kan er schade optreden door vraat aan gewassen en gegraaf in dijken en taluds.

Veel nieuws en oplossingen heb ik niet gehoord tijdens de lezingen en de discussies, maar het was een aangename middag en het is leuk om andere beverliefhebbers te ontmoeten. Afgesproken is dat het niet bij deze bijeenkomst moet blijven, maar dat er behoefte is aan een (jaarlijks) terugkerend symposium.Naast mijn boek 'Avonden aan de Waterkant' geeft de KNNV nog een beverboek uit in dit Jaar van de Bever. Stefan Vreugdenhil en Jasja Dekker schreven in opdracht van de Zoogdiervereniging het naslagwerk 'Bevers'. Een leuk boekje met veel fraaie foto's. Het  werd deze middag officieel gepresenteerd en ik zal het van a tot z lezen.


woensdag 7 november 2012

Mooi werk van de cameraval

Zoals ik al verwachtte, zit er op de plek waar ik onlangs de bever met de cameraval vastlegde meer dan 1 bever. 

Het formaat van de bever op de foto van vorige week was zodanig (klein) dat ik dacht dat er meer wonen. En zie daar, het bewijs, 2 bevers op een foto.
 
En ik denk dat er nog wel meer zitten, misschien een hele familie. Ik zeg niet waar het is, maar het is een bijzondere locatie waar je niet zomaar een bever zou verwachten. Laat staan, meerdere bevers!
Vannacht heeft de bever een dun boompje om geknaagd vlak achter de cameraval. Een half uur later zaten er 2 te knagen.

maandag 5 november 2012

Bever bouwt takkenburcht

De bever in de Putbeek tussen Montfort en Mariahoop is het zat. De verschillende holen die hij naast de beek maakte zijn nu al zo vaak ingestort dat hij overgaat op het maken van een takkenburcht. Tenminste, daar begint het op te lijken. 
vrijdag 2 november 2012

Bever gesnapt met cameraval

Hoera, het werkt. Twee avonden achter elkaar kwam een bever knagen voor de lens van de cameraval die ik aan een boom had gehangen.

Hopelijk komt ie nog weer.


Helpen bij bevers inventariseren

"Over het voorkomen van de bever in Limburg en bevervestigingen van de laatste jaren moeten we het eigenlijk alleen met jouw waarnemingen doen."

Bovenstaande opmerking komt van een bioloog die als professional bevertellingen verricht voor onder andere Staatsbosbeheer. Hij riep mijn hulp in voor het gebied van het Maasdal. 

In de Biesbosch, Flevoland, de Gelderse Poort/Rijnstrangen en langs de IJssel zijn diverse organisaties die zich met het tellen bezighouden, maar in Limburg is dat niet het geval. 

Vandaar dat een beroep op mij werd gedaan. Heel veel informatie wordt al gehaald uit al mijn meldingen op Waarneming.nl en uit dit blog. 
Ook door professionals, zo blijkt, en daar ben ik best een beetje trots op.

De hoeveelheid burchten en concentraties van beversporen in de provincie Limburg is inmiddels zo groot dat ik het niet meer uit elkaar kan houden en er voor mij persoonlijk ook de zin niet van inzie om dat allemaal in kaart te brengen. 
De professionals worden er voor betaald om dat werk te doen en dan is het een ander verhaal. Ik doe het puur voor de lol en als ik dicht in de buurt blijf heb ik al lol genoeg.

Maar ik heb mijn best gedaan en geprobeerd alle informatie, die ik wel heb, door te geven.