zaterdag 24 november 2012

Julianakanaal geen barrière voor de bever


-->

De bever is met een flinke opmars bezig. Via de grote rivieren verspreidt hij zich door Nederland. Maar ook de kleinere beken worden bevolkt door deze nijvere knager. Langs de oevers van de Vloedgraaf, een kleine beek bij het Limburgse Susteren, zette hij onlangs zijn tanden in een paar grote wilgen.
Om daar te komen moest hij wel het druk bevaren Julianakanaal oversteken. Of eronderdoor zwemmen via een donkere sifon. Hóe hij in de Vloedgraaf is gekomen blijft natuurlijk de vraag, maar dát hij er verblijft is duidelijk. 


Aan de knaagsporen te zien betreft het een nog redelijk jonge bever; de afdrukken van de tanden in het hout zijn nog niet zo breed en de ‘beverchips’ die onder de boom liggen zijn klein. Mogelijk blijft deze bever hier de komende winter. De omgeving biedt hem genoeg voedsel en schuilgelegenheid. En wie weet komt er een partner dezelfde richting uit.

Een andere mogelijkheid is dat hij verder trekt en dan kan hij kiezen uit twee wegen. De Geleenbeek op richting Schinnen, waar hem een ander voedselrijk gebied wacht. Daarvoor moet hij dan dwars door de binnenstad van Sittard, maar als iedereen ’s nachts op één oor ligt kan hij dat veilig doen.
De tweede route die hij kan inslaan, de Rode Beek, loopt naar Schinveld. Ook daar is hij meer dan welkom om er de oevers open te houden.

Jarenlang werd het Julianakanaal gezien als een onmogelijk te nemen barrière voor de bevers om vanaf de Maas het oostelijk deel van Zuid-Limburg te bereiken. Er werd al nagedacht over mogelijke passages. Toen bijna drie jaar geleden bevervraat werd aangetroffen langs de oevers van de Geul, werd duidelijk dat de bevers op eigen kracht deze barrière konden nemen. Later kruiste een bever het kanaal bij Elsloo en nam zijn intrek in het kasteelpark. Nu heeft hij dus hetzelfde kunstje in Midden-Limburg uitgehaald.

Maar het verhaal gaat nog verder. Zelfs de beveronvriendelijke habitat in het Julianakanaal schrikt de bever niet af. Langs de oevers van het kanaal wordt geregeld verse vraat aangetroffen en bij de sluis van Born en bij de Beatrixhaven van Maastricht blijken zelfs bevers te wonen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten