dinsdag 13 november 2012

Beversymposium vraagt om navolging

Vandaag was ik aanwezig bij een beversymposium in Tiel. Het Waterschap Rivierenland was gastheer.

Professionals die in hun werk te maken hebben met bevers en beverdeskundigen konden kennis en ervaringen delen. 

Ik behoor tot geen van beide groepen (hoewel ik als hobbyist zolangzamerhand wel een deskundige ben), maar was er als belangstellende ook welkom. Het was een drukbezochte bijeenkomst.

Hoofdthema van de dag was de huidige stand van zaken van de beverpopulatie in Nederland en hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. Waterschappen zijn peilbeheerders, bevers zijn dat op hun manier ook! Naast problemen met verhoogd waterpeil door dammenbouw kan er schade optreden door vraat aan gewassen en gegraaf in dijken en taluds.

Veel nieuws en oplossingen heb ik niet gehoord tijdens de lezingen en de discussies, maar het was een aangename middag en het is leuk om andere beverliefhebbers te ontmoeten. Afgesproken is dat het niet bij deze bijeenkomst moet blijven, maar dat er behoefte is aan een (jaarlijks) terugkerend symposium.Naast mijn boek 'Avonden aan de Waterkant' geeft de KNNV nog een beverboek uit in dit Jaar van de Bever. Stefan Vreugdenhil en Jasja Dekker schreven in opdracht van de Zoogdiervereniging het naslagwerk 'Bevers'. Een leuk boekje met veel fraaie foto's. Het  werd deze middag officieel gepresenteerd en ik zal het van a tot z lezen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten