Wordt de toekomst van het gebied Heerenlaak in Maaseik bedreigd door de aanwezigheid van bevers? Die vraag stelt Open VLD-politicus Johan Tollenaere zich nu er schade zichtbaar is, aangericht door de zwemmende knaagdieren. ‘De bevers hebben blijkbaar de weg gevonden naar het gebied en voelen zich er goed thuis', zegt Tollenaere. ‘Sinds kort is volgens mensen die het weten ook de eerste grote beverburcht zichtbaar. Maar dat gaat ook gepaard met schade. Talloze bomen werden door de bevers doorgeknaagd. Als deze schade zich blijft voortzetten staat er binnenkort geen boom meer in dit gebied dat na een geslaagde herstructurering uitgroeide tot een soort van stadspark. Mensen gaan er wandelen, lopen en ook Sporta is er met watersporten actief, net zoals de waterskiclub. De voorbije jaren werd daarom beslist het gebied te bewaren en voor te behouden voor recreatieve doeleinden en investeerders met een totaalvisie binnen de brochure.'
Wegens het belang van Heerenlaak stelt Tollenaere voor onmiddellijk te starten met een werkgroep die met oplossingen komt zodat alle kansen voor het waardevolle gebied bewaard blijven. ‘Het risico bestaat dat sommige organisaties en administraties dit gebied willen beschermen en mogelijk zelfs een ander statuut geven waardoor de bestaande recreatie niet meer zal kunnen. Dat moeten we wegens het enorme potentieel voorkomen.'
Jemp Peeters van Natuurpunt is duidelijk. ‘Tollenaere moet niet voor een kaal landschap vrezen', zegt hij. ‘De bevers halen enkel tijdens de winterperiode voedsel uit de bomen. Wanneer de lente start zijn ze zoals konijnen en grazen ze het graslandschap af. Bevers zijn een bondgenoot bij het natuuronderhoud. Het klopt dat ze bomen kappen, maar dat is een pluspunt voor de zichtbaarheid.'
Overigens is de komst van de bever geen nieuws onder de zon. ‘De Nederlanders zetten de knaagdieren uit in de periode 2003-2004. Dat was onder meer in Thorn, aan de andere kant van de Maas het geval. Uiteraard vinden de dieren ook de weg naar hier. Intussen zit de bever overal in Limburg en zelfs Vlaanderen. Een evolutie die we enkel kunnen toejuichen.'
De bever blijkt een territoriaal dier. ‘Ze bouwen een pracht van een beverburcht waar ze leven. Hier leven ze aan de oevers van de Maas en zijn plassen. Het gaat om beperkte aantallen voor wie het water diep genoeg is. Het wordt pas een probleem wanneer ze dammen bouwen. Dat doen ze bijvoorbeeld in kleine beken en ondiepe riviertjes. Zo hogen ze het water op. Daar moeten we mee opletten want het kan overstromingen veroorzaken en het water opstoppen. Maar bij de Universiteit Antwerpen houden ze de evolutie in ons land nauw in de gaten. We werken samen met Kristijn Swinnen die doctoreert over het onderwerp. Er zijn camera's en alle informatie wijst er op dat er momenteel geen problemen zijn', zegt Peeters.
En de veiligheid? ‘Er is tot nu een hond naar de dieren gezwommen en hij werd gebeten omdat hij te dicht bij de jongen kwam. Dat moet je dus niet doen', besluit hij.


Bron: Nieuwsblad.be