woensdag 16 januari 2019

Hoe wolven bevers vangen


Ik las een interessante Amerikaanse studie over de manier waarop wolven bevers vangen en doden. Ze jagen ze niet op, maar maken gebruik van de sporen die bevers achterlaten (geurmerken, wissels, e.d.) en wachten ze gewoon op. 

Op de foto zie je één van de onderzoekers met een rest van een beverkaak. 
(Foto: Tom Gable) 

In sommige gebieden en perioden bestaat het menu van de wolf voor 42 procent uit bever. Het onderzoek is nog niet afgerond en gaat verder.

Dit zal in Nederland niet snel gebeuren, want de weinige gebieden die in ons land geschikt zijn voor wolvenroedels (Veluwe) zijn niet de plekken waar bevers gedijen. Maar toch....stel dat er wolven in Nationaal Park De Meinweg zouden komen, dan is de bever binnen bereik als prooi. Aan de zuidkant van de Meinweg leven bevers bij de beken. 

Bevers zijn op land veel meer op hun hoede dan bij en in het water. Dat instinctieve gedrag heeft natuurlijk alles te maken met mogelijke predatie door de wolf. Misschien ook beer en lynx; ik zie de lynx er ook wel voor aan om deze "hinderlaagmethode" toe te passen. Bevers letten meer op gevaar vanaf de oever, dan vanaf het water. Dat is prettig voor mij, want ik film de bevers meestal vanuit de kano en weet daardoor allang dat dit gedrag in hun genen zit.  

Op mijn wildcamera's had ik enkele malen een opname van een nieuwsgierige vos die dicht bij een bever kwam die op de oever zat te eten. De bever had totaal geen interesse in de vos en voelde zich absoluut niet bedreigd. Geen prooi voor de vos; een pasgeboren bever is dat wel, maar die zit veilig in de burcht.  

Op Youtube staat een heel bijzondere film van een wolf die een bever pakt. De bever geeft zich niet zomaar gewonnen en met zijn scherpe tanden kan hij de wolf flink verwonden. Blijft dus risicovol voor de wolf.


Filmpje van een wolf die een bever aanvalt via deze link
Filmpje van bever en vos via deze link
Lees het onderzoek via  deze link
zondag 23 december 2018

Ook de Geleenbeek door bevers gekoloniseerd


Het heeft even op zich laten wachten, maar nu hebben bevers ook de Limburgse Geleenbeek bereikt. Ik zit er al een paar jaar naar uit te kijken en als ik een fietstocht richting Schinnen maakte inspecteerde ik altijd de oevers. 
Nooit zag ik beversporen. Vlak boven Sittard bij Millen wonen al jaren bevers die diverse keren jongen kregen. Die moeten ergens naar toe. 

Eén of meerdere bevers namen al de Rode Beek stroomopwaarts naar Schinveld. (Op 6 december schreef ik daar een blog over). 

Onlangs kreeg ik een tip dat er ten zuiden van Schinnen beversporen te zien waren. Bij zo’n melding wordt ik subiet heel nieuwsgierig; dat moet ik meteen onderzoeken. 

Het was niet makkelijk te bereiken, maar uiteindelijk vond ik vraat aan takken en bomen en zelfs een burchtje. Mijn cameraval maakte in de week daarna een prachtige opname van een bever die modder op zijn burcht brengt. Nog verder stroomopwaarts in de buurt van Hoensbroek vond ik meer sporen. Verse (maar ook al oudere) vraat aan takken en enkele oeverholen. Ik denk dat deze oeverholen door een andere (alleenstaande) bever zijn gemaakt en niet van de eerdergenoemde bever zijn. Mogelijk zijn er nu 2 bevers van hetzelfde geslacht, die beiden wachten op een partner.

Dat het zo lang heeft geduurd dat de bevers de Geleenbeek opgingen heeft denk ik te maken met de flinke barrière die ze moeten overbruggen. Nou ja, overbruggen? Zeg maar: onderbruggen. 

Ze moesten de hele binnenstad van Sittard door waar nog overkluisde delen in zitten. Vanaf Millen tot bij zwembad De Hatenboer waren al sporen, daarna werd het lastiger. Ze hebben de sprong gewaagd en hiermee is weer een stukje Limburg gekoloniseerd. 

Er zullen nog wel een paar plekjes overblijven in sloten, plasjes en kleine beken waar bevers kunnen gaan zitten. De meest logische plekken zijn nu voor mijn gevoel wel bezet, maar je weet het nooit met die bevers.  


dinsdag 18 december 2018

Weer nieuwe bevers in Bronbos Obbicht

In het Bronbos bij kasteel Obbicht waar begin 2018 acht bevers werden gevangen en gedood ontsprong er één de dans. Inmiddels heeft deze bever gezelschap van een partner en de twee hebben een nieuwe burcht gebouwd op een andere plek. Mijn cameraval filmde bij de burcht een bever die er een tak bovenop legde. 

Dammenbouw vindt ook al weer plaats en 
 Waterschap Limburg is opnieuw begonnen deze te verwijderen. 

Mooie gelegenheid om nu hier het 'bevermaatjes-project" om de overlast te beperken te introduceren, vind ik. Daarbij worden particulieren met een natuurhart als vrijwilliger ingezet om de dammen te verlagen. Ze worden opgeleid door het waterschap. 

In het betreffende gebied zijn bijzondere, zeldzame planten aanwezig die door de verhoogde waterstand zouden kunnen verdwijnen. Dat was voor het waterschap begin dit jaar mede reden om de bevers te vangen en te doden. Ik heb in het verleden zelf aangegeven dat ik achter het Beverprotocol van de Provincie Limburg sta. Daarin staat dat in uiterste gevallen bevers mogen worden gedood, na het proberen van alle mogelijke alternatieve oplossingen. Eén oplossing is hier destijds niet geprobeerd, dat is het 'bevermaatjesproject' en ik hoop dat dat nu wel gaat lukken. 


Lees alles over het doden van bevers in mijn 5 blogs van april dit jaar. 

donderdag 6 december 2018

Nieuwe bevervestiging bij Schinveld


Rondom de visvijver ten oosten van Schinveld, vlak bij de Rode Beek, zijn veel beversporen te vinden. Vandaag zag ik hele verse, maar ook oudere sporen. Vermoedelijk zit het dier er al zeker een half jaar. Bij het bezoekerscentrum zijn een paar ingestorte holen te zien, waar waarschuwingslinten zijn aangebracht. 
Waar de bever nu verblijft is niet duidelijk, misschien in een hol daar vlakbij. Ik vond geen burcht.

Zeker is dat hij er nog wel in de buurt woont, want de knaagsporen zijn kakelvers. Ook langs de sloot (of beek) aan de oostkant van de vijvers zijn veel knaagsporen aan dikke bomen.Het is de vraag of het hier om dezelfde bever gaat die twee jaar geleden opdook bij de voormalige kleigroeve van Mols, aan de zuidoostkant van Schinveld, middenin de Schinveldse Bossen. Tot dit voorjaar heb ik daar verse sporen aangetroffen. Ik ben er niet zeker van of hij daar nog verblijft. Misschien is hij deze zomer vertrokken vanwege de lage waterstand. 
In november zag ik er de ingang van een oeverhol, zichtbaar geworden door de lage waterstand. Als de bever hier inderdaad vertrokken is, is hij vermoedelijk via de Russcherbeek teruggegaan naar de Rode Beek en daarna richting visvijver bij Schinveld. 

De Russcherbeek stond deze zomer ook helemaal droog. 


De verse sporen bij de visvijver kunnen overigens ook van een andere bever zijn en mogelijk zelfs twee, want het is nogal veel wat ik aantrof.


Het is niet de eerste keer dat een bever zijn toevlucht neemt tot een visvijver. Op diverse plaatsen in Limburg maakte hij dat tot zijn domein, bijvoorbeeld bij Wijlre, Paarlo, Meerlo en Ospel. 


zaterdag 24 november 2018

Opnieuw beverburcht in gevaar

In het Maasplassengebied zijn veel ontwikkelingen gaande. Ik vind ze niet allemaal even 
positief. Zo verdwenen er al eens complete beverburchten op verschillende plekken. De ene projectontwikkelaar kreeg een dwangsom opgelegd van 150.000 euro (waar hij onderuit wist te komen door het plaatsen van een bordje), een andere hoefde slechts 3.000 euro te betalen. Een lachertje voor een projectontwikkelaar met een flinke geldbuidel. 
Opnieuw loopt de eerstgenoemde beverburcht gevaar als ik de tekst uit het L1-item mag geloven. Er komt steeds meer zogeheten 'avontuurlijke' watersport. Het avontuurlijke zit hem vooral in elektrisch aangedreven sensatie. 

De Noorderplas bij Roermond verandert van een natuurgebied in een watersportmekka. Daar hoef ik straks niet meer te kanoën en de bever zal waarschijnlijk vanzelf verdwijnen. Dat heeft die projectontwikkelaar goed bekeken. Als de bever wordt weggepest hangt hem geen boete boven het hoofd.

Nieuwsbericht over ontwikkeling Maasplassen

woensdag 21 november 2018

Bever eet boombast

Bever eet boombast

Mooi filmpje van een bever, staande op zijn achterpoten bij een boom. Tussen het knagen door eet hij af en toe wat van de boombast. Klik op de link hierboven. 


donderdag 1 november 2018

Struinen langs de GulpDat valt niet mee, struinen langs de Gulp. Het kleine riviertje meandert er flink op los en is door de vele omheiningen, hekken, heggen, prikkeldraad, metershoge braamstruiken, schrikdraad en verboden particulier terrein niet erg toegankelijk. 

Ik ben dan ook uren bezig geweest om enkele kilometers te inspecteren op beversporen. Gelukkig niet tevergeefs, dat vermoedden jullie natuurlijk al. Bovendien, het Gulpdal is een prachtig gebied.

Tussen Slenaken en Waterop wandelde ik zondag met mijn man en wierp ik hier en daar al een vergeefse blik op de oevers van de Gulp. Vandaag tussen Gulpen en Billinghuizen had ik meer succes. Bij een bruggetje bij de Pesakerweg ontdekte ik een eerste spoor aan een in het water hangende struik. Verder stroomafwaarts richting Pesaken zag ik meer sporen en tussen de begroeiing door meende ik een dammetje te ontwaren. Ik kon er alleen niet bijkomen, dat was balen. Het begon te regenen, maar ik wilde het toch zeker weten. 

Gelukkig had ik rubberlaarzen aan en kon ik op een doorwaadbare plek naar de andere kant lopen en zo toch op zoek naar het dammetje. Inderdaad, er is een dammetje, maar niet meer goed onderhouden. Ook de diverse sporen her en der waren niet kakelvers. De Gulp is momenteel erg ondiep. Een bever moet hier meer lopen dan zwemmen, zeker als hij zijn dammetje(s) niet onderhoudt.In de buurt van kasteel Neubourg ben ik weer diverse keren te water gegaan om de oevers links en rechts te inspecteren. Vanaf het bruggetje in het Nieuwborgerweidevoetpad (wat een mond vol) stroomopwaarts naar de viskwekerij vond ik diverse sporen. Er lag een redelijk verse tak op de oever, maar die kan van elders zijn aangespoeld. Geen idee of de bever hier nog in de buurt zit en of het nog een solitaire bever is die dan eens hier, dan eens daar verblijft. Hoge oevers voor een mooi hol zijn er genoeg. Geurmerken heb ik niet waargenomen.

Zeker is wel dat de bever de Gulp heeft gekoloniseerd. 

Dat had ik bijna twee jaar geleden al eens onderzocht, toen niets gevonden. Maar onlangs zag ik op Waarneming.nl meldingen van bevervraat langs de Gulp. Toen was mijn belangstelling weer helemaal gewekt.