donderdag 22 maart 2018

Opiniestuk voor Vakblad GroenVakblad Groen is een magazine over ruimte in stad en landschap en wordt gelezen door bestuurders en proffesionals in de groene sector. De redactie vroeg me om een opiniestuk te schrijven over de bever. De tekst staat hieronder.

“Ik ben blij met het beverprotocol, anders verliest de bever alle goodwill”

In 1826 verdween de Europese bever (Castor fiber) uit Nederland. Bevers waren geliefd om hun kostbare vacht en gehaat om hun activiteiten. Om beide redenen werden ze in Europa uitgeroeid, op een paar kleine restpopulaties na. In 1988 werden ze in de Biesbosch geherintroduceerd en eerder al in enkele andere Europese landen. Solitaire bevers trokken vanuit België en Duitsland naar Limburg. Om hen van partners te voorzien werden er in de periode 2002-2004 ruim 30 bevers bijgeplaatst.

In 2007 zag ik voor het eerst beverknaagsporen en mijn interesse was gewekt. Ik viel als een blok voor de bever en ze blijven me boeien door hun fascinerende levenswijze en hun leuke uiterlijk. Deze knaagdieren voeden zich met boombast, takken, grassen, kruiden, waterplanten en soms fruit en landbouwgewassen. Ze kunnen niet klimmen en knagen dus bomen om om bij hun voedsel te komen. Zo nodig passen ze het landschap aan hun wensen aan. Dat doen ze door dammenbouw, zo worden ondiepe beken diep genoeg om veilig te kunnen zwemmen en voedsel te transporteren.Ik leerde de bevers steeds beter kennen. Als autodidact maakte ik er films over, schreef een boek, geef lezingen en excursies en word soms geraadpleegd door professionals. Waar ik eerst nog moeite moest doen om een glimp van een bever op te vangen, daar struikel ik er nu bijna over. In Limburg, mijn woonprovincie, groeit de populatie het hardst vanwege de genetische variatie. Niet verwonderlijk dus dat zich hier de eerste problemen aandienden. Dammenbouw verhoogt de grondwaterstand en het waterschap maakt hoge kosten om dit voor boeren op een aanvaardbaar peil te houden. Talloze bomen leggen het loodje en dat is in stadsparken geen fraai gezicht. Gemeenten nemen maatregelen om hun bomen te beschermen. Het beverprotocol van de provincie Limburg maakt het nu zelfs mogelijk om bevers te doden, nadat alle alternatieve oplossingen zijn uitgeprobeerd. Het kon niet uitblijven; daar volgden zowel emotioneel verzet als instemming op.
 
En ik? Ik ben blij met het beverprotocol, anders verliest de bever alle goodwill. Werknemers van het waterschap zullen hier uitvoering aan geven en ik verwacht dat dit jaar de eerste bevers gedood zullen worden. De bever is nog steeds een beschermd dier, de rechtmatigheid van deze acties wordt achteraf door de rechter getoetst. Het is dus zaak om strikt volgens het protocol te werken. Eerst de alternatieve oplossingen toepassen zoals bomen beschermen, dammen verlagen of voorzien van een buis, rasters aanleggen, gebied aankopen enzovoort. Bevers leveren hun bijdrage aan de biodiversiteit, maar veroorzaken soms ook overlast. In ons postzegellandje zijn er nu eenmaal regels nodig om dat in goede banen te leiden.

Willy de Koning, Sittard


woensdag 7 maart 2018

Burcht in vanggebied verwijderd


Op één van de locaties waar het Waterschap Limburg momenteel bevers vangt om te doden is de burcht totaal verwijderd. (Op de eerste foto staat hij er nog in volle glorie) Toen ik er onlangs poolshoogte nam schrok ik ervan.

Het was namelijk midden in de periode van strenge vorst en in het gebied stonden nog drie vangkooien. Ik vroeg me af waarom het waterschap het de bevers in die barre periode zo moeilijk maakte, ervan uitgaande dat er nog bevers zouden zitten. Waarom anders die drie vangkooien? Dat was optie A.

En als alle bevers zouden zijn gevangen en de burcht daarom werd verwijderd leek me dat het moment om daar openheid over te geven, optie B.Ik werd ongeduldig! Keer op keer kreeg ik te horen dat pas in mei, bij het begin van het voortplantingsseizoen, alle vragen zullen worden beantwoord. Ik hoopte op wat meer transparantie vóór die tijd, te meer omdat ik niet de enige ben die het verdwijnen van de burcht heeft opgemerkt.
Ik heb het waterschap beloofd om te zwijgen over deze locatie, om hun werk niet te belemmeren. Op 7 februari schreef ik een blog over mijn ontdekking van de vanglocatie en kondigde toen aan dat ik het waterschap kritisch wil volgen hierin. Vandaar dat ik vroeg om openheid omtrent het verwijderen van de burcht.

Het was niet optie A en ook niet optie B. Toen ik eindelijk antwoord kreeg bleek het optie C te zijn.

 
De beverburcht is inderdaad door het waterschap afgebroken, zo hoorde ik gisteren. Reden daarvoor was dat alle bevers in het gebied gevangen waren. Om hervestiging van nieuwe bevers te voorkomen heeft het waterschap uit voorzorg de burcht afgebroken. 
Later kreeg men de indruk dat er vanuit één van de omringende wateren een nieuwe bever in het gebied is gekomen. 

Ik weet niet of dat werkelijk is aangetoond met een cameraval, ik heb geen cameravallen zien hangen. In ieder geval zijn de vangkooien blijven staan, maar ja, ik zag er geen lokvoer in liggen……!? 

En waarom bleven ze staan op het moment dat men dacht alles te hebben weggevangen? Blijf ik toch nog met een vraag zitten.

Een andere vraag die ik beantwoord wilde zien was: Waarom kwam in januari het verhaal dat de eerste bevers waren gedood in de krant en zwijgt men nu in alle talen? Het waterschap geeft aan dat destijds een journalist van de krant de vangplek wist (getipt?) en dreigde die bekend te maken. Om dat te voorkomen stemde het waterschap in met een interview, waarbij de locatie werd verzwegen. Nu ben ik zelf ook niet vrij van enige journalistieke scoringsdrift, maar bij mij staat toch natuurbeheer voorop. In dit geval denk ik dat ik er beter aan doe om over de locatie te zwijgen.
Het waterschap worstelt met de vraag hoe is te voorkomen dat er nieuwe bevers het gebied in trekken. Tot mijn verbazing ben ik nu ineens een meedenkende partij, want ze vragen me advies hierover.     

Gisteren was ik een dagje naar GaiaZoo en heb lange tijd naar de wolven gekeken. Een natuurlijke vijand van de bever. Ik heb ze goed bestudeerd, voor het geval ik er een keer één tegenkom, dan hoef ik niet te twijfelen of het misschien een hond is. Ik heb de pootafdrukken goed bekeken en hun uitwerpselen gefotografeerd, zodat ik dat kan vergelijken als ik ooit iets vind in het veld.

Bingo! Dat is het! Wolvenpoep!

Misschien schrikt de geur van wolvenpoep bevers af. GaiaZoo kan vast wel iets verzamelen voor het waterschap. Wie weet, voorkomt het een nieuwe vestiging van bevers. Maar dan moet het wel geregeld worden ververst en het is natuurlijk arbeidsintensief. Bovendien moet het worden volgehouden. Ik ben benieuwd of het waterschap iets met deze suggestie gaat doen. Een andere mogelijkheid is een raster om het gebied plaatsen wat voor bijna 100 procent mogelijk is, maar willen we dat met z’n allen?

Wordt vervolgd.

woensdag 21 februari 2018

WINTERWANDELING BEVERSPOREN


Het gaat vriezen! Mooi moment voor een beverwandeling. Wie gaat er mee met mij op zaterdag 24 februari om 13.30 uur? Een wandeling met burchten, heel veel verse knaagsporen aan bomen en eetplekken van de bever. 
Hopelijk vinden we wissels en ruiken we verse geurmerken. En omdat er misschien een laagje ijs ligt zien we hier en daar een wak of knaaghoutjes op het ijs. 


 

De wandeling duurt 2 á 2,5 uur en er is ruimte voor al je vragen. Ik heb veel te vertellen over bevers. Als het hard genoeg vriest is de modder hard en kun je de laarzen thuislaten. 
 
De exacte locatie ( ergens in de buurt van Stevensweert) maak ik bekend bij de mensen die zich aanmelden voor deze wandeling. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Vol is vol en ik denk dat 20 personen het maximum is. 
 
Deze wandelingen organiseerde ik de afgelopen 3 jaren bij de Teggerse Plas en de Dilkensplas; nu kies ik een andere locatie.
 
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar 
willydekoning@home.nl.

Deelnamekosten per persoon: vrijwillige bijdrage. Mijn dvd 'Het leven van de Bever/Belevenissen met Bevers' en mijn boek 'Avonden aan de Waterkant' zijn na afloop voor een zacht prijsje te koop.


Met vriendelijke groet, Willy de Koning

maandag 12 februari 2018

Ontmoeting met “Biber-Klaus”

In Augsburg in de Duitse deelstaat Beieren woont een collega-beverfilmer. Klaus Wojtek is zijn naam en van hem zijn talloze fraaie beverfilms op Youtube te bewonderden. Dat doe ik dan ook al jarenlang en ik ben niet de enige. Hij heeft enkele duizenden volgers.  Af en toe delen we een digitaal compliment aan elkaar uit over een mooie film. Onlangs heb ik voor het eerst in levende lijve met hem kennis gemaakt en het was alsof ik een oude vriend tegenkwam, erg leuk. Op de terugweg vanuit Oostenrijk na onze schaatsvakantie ontmoetten mijn man Jan en ik hem bij de Wertach, de rivier waar hij bevers filmt. Daar hadden we afgesproken via Facebook; lang leve internet! Klaus liet ons één van de burchten zien waar hij vaak filmt, vlak onder een brug met veel verkeer en een drukbelopen wandelroute. Hij filmt bij diverse burchten bij deze rivier en de bevers zijn er absoluut niet schuw. We bezochten de burcht bij de brug en wandelden langs de oevers. De andere burchten waren te ver weg en het was al bijna donker. 

 

 

Helaas leeft er bij de brug nog maar één bever, vertelde Klaus, het mannetje. Het vrouwtje is vorig jaar overleden, weken nadat ze gewond was geraakt aan haar rug (oorzaak onbekend). Later zijn ook de jongen van de afgelopen twee jaar vertrokken. Nu is het mannetje er nog alleen. Uiteraard zagen we het dier niet - die lag nog te slapen – maar wel zijn sporen. De foto's van Youtubebeelden laten wel de bever zien bij deze burcht. 


In mijn gebrekkige Duits konden we toch nog hele gesprekken voeren over de bevers in zijn omgeving en over de bevers in Limburg. De bevers in de Wertach zijn allemaal Elbebevers, de populatie groeit er niet zo snel als in Limburg. Toch is er ook in deze deelstaat al jarenlang een beverprotocol om de populatie beheersbaar te houden en problemen op te lossen. In Limburg heeft dit Beiers protocol zelfs als voorbeeld gediend. 

 

Klaus vertelde dat hij de volgende dag bij zijn broer zou gaan eten en dat er bevervlees op het menu stond. Dat had hij nog nooit eerder gegeten en hij was erg benieuwd. Hij kon niet vertellen of zijn broer op een legale manier aan het vlees was gekomen, maar omdat in Beieren dus ook bevers legaal worden gedood zou dit mogelijk kunnen zijn. 
 

Hij berichtte me later dat hij het met genoegen heeft gegeten en dat het heel goed smaakte, licht zoetig.