dinsdag 31 december 2013

Bevervestigingen rijzen de pan uit


Het aantal nieuwe bevervestigingen rijst de laatste maanden de pan uit.  In het Bronpark bij kasteel Obbicht zijn oude bomen om geknaagd. Rond een langgerekte vijver (ijsbaan?) naast het voetbalveld van Montfort (zie foto) heeft een bever zich volop tegoed gedaan aan de bomen en boompjes. Dichtbij de bebouwing, hij trekt zich er niets van aan. Bevers zitten op zeker drie plekken in de Vlootbeek/Putbeek en vernatten er het agrarisch gebied. In De Kink (Kingbeek) bij Illikhoven bouwde de bever een dam en vreet er aan talloze bomen. Bij de beken rond Itteren idem dito. Het grondwaterpeil wordt te hoog en boeren kunnen niet met hun machines het land op.

Zo zijn er talloze plekken waar bevers overlast veroorzaken of dat in de toekomst misschien gaan doen. Natte akkers en het verdwijnen van monumentale bomen, daar is niet iedereen blij mee. Bijvoorbeeld in het kasteelpark bij Elsloo. Daar wordt een wandelpad versperd door het water dat na de bouw van een dam flink is opgehoogd. Veel oude bomen leggen er het loodje. De bevers in de Geleenbeek ten westen van Aasterberg maken gigantische gaten in de akker waarin een tractor kan wegzakken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.......

Gelukkig zijn er deskundigen die daar oplossingen voor bedenken, bevers wegvangen, gelden vrijmaken om boeren te compenseren en dergelijke. Ik verwacht dat er in 2014 volop werk voor deze ecologische bureaus zal zijn, want het aantal nieuwe beverlocaties neemt is ras tempo toe. Zo zag ik gisteren op Waarneming.nl bij Venlo (Jammerdaalse Heide) een melding van knaagsporen.

Er zijn natuurlijk ook nieuwe vestigingen die niet direct overlast opleveren, maar wel bijzonder zijn. Zoals op diverse plekken bij bruggen en sluizen langs het Julianakanaal, de Vloedgraaf bij Susteren en de Kasteelvijver bij Millen. Het lijkt wel dat bevers een voorkeur hebben voor kasteelvijvers, ik zal er eens beter op letten. 

Langs de Maas en de Maasplassen zijn alle territoria bezet, ze moeten uitwijken naar verder gelegen beken en watergangen met alle gevolgen van dien. Ook in de rest van Nederland gaat dat ooit gebeuren, maar daar is het nog niet zover. Mijn verwachting is dat er binnen tien jaar sprake is van een 'beverplaag' als we niet ingrijpen. We moeten er wel voor zorgen dat er voldoende draagvlak blijft voor deze bijzondere dieren. Waar mogelijk draag ik daar mijn steentje aan bij. Dat lijkt me een mooie opdracht voor 2014.
dinsdag 17 december 2013

Middagje 'beveren'


 
Tussen de gehuchten Illikhoven en Schipperskerk loopt een kleine beek richting Maas, de Kingbeek. Op de plek waar een verbreding is heet het De Kink. Vorig jaar zag ik daar een paar verse knaagsporen, daarna een hele tijd niets. Maar onlangs stuurde een andere beverliefhebber me foto's van een aangeknaagde wilg. 
Vandaag is het mooi decemberweer en dat nodigt uit om er eens naar toe te fietsen. Nou, hier wordt flink huisgehouden. Diverse bomen krijgen een knaagbeurt.


Aanvankelijk dacht ik dat een bever die af en toe vanuit de Maas deze kant op kwam dit zou doen, maar dit knaagfestijn wekt de indruk dat er een bever vlakbij woont. Op onderzoek dus. Ik sop door zompige weilanden en het lijkt me dat het waterpeil iets hoger staat dan normaal. 


Al deze waarnemingen kunnen maar tot één conclusie leiden: hier moet ergens een burcht of hol zijn en misschien ook een beverdam.

 

Na enige tijd vind ik die ook. De burcht is klein, maar makkelijk te vinden. De bever heeft geen enkele moeite gedaan om hem een beetje aan het zicht te onttrekken. Het vinden van de dam levert ook geen problemen op, gewoon stroomafwaarts langs de beek lopen. Ondertussen zie ik allerlei opgangen waar de bever naar het maisveld is gelopen toen er nog mais stond om te stelen en voormalige oeverholen die nu zijn ingestort. 

En ja hoor, daar is ook een kleine dam, gemaakt van maisstengels en modder.

vrijdag 13 december 2013

Bever kiest liever zelf


Bij de Teggerse Plas bij Ohé en Laak loop ik vaak rond. 's Zomers om bevers te zien en te filmen, momenteel om beversporen te zoeken. 

Nou, daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Er wordt hier heel wat afgeknaagd. Maar er is meer aan de hand.


Naast de door bevers aangevreten bomen ligt het hier bezaaid met afgezaagde bomen. Sommige aan mootjes gezaagd, andere bomen liggen in of naast het water. Navraag bij de terreinbeheerder maakte duidelijk dat het hier gaat om het creëren van visplekken voor hengelsporters. Er zijn blijkbaar wat nieuwe visstekken nodig voor de hengelsportvereniging.
Om de bevers terwille te zijn liet men de bomen bij het omzagen richting water vallen. Maar dat is niet overal gelukt. 
Bovendien heeft de beverfamilie van de Teggerse Plas daar zo te zien helemaal geen behoefte aan. Zij kiezen liever zelf een boom uit die ze willen eten. 

Minimaal vijftien andere bomen worden aangevreten en gaan misschien deze winter het loodje leggen. Dat zouden de bevers beter niet kunnen doen, want voorlopig ligt er voedsel genoeg. Maar slechts aan enkele takken en stammen van afgezaagde bomen wordt een beetje gevreten.
Zo blijft er erg weinig over van het groen in dit gebied.

dinsdag 3 december 2013

Eindelijk, cameraval filmt bever bij beverdam


Het viel niet mee om de bever te filmen terwijl hij met de dam aan het werk is. Na weken proberen is het eindelijk gelukt. Een flinke tak wordt bovenop de dam gelegd. Klik op de link voor het resultaat.