woensdag 3 oktober 2012

Bevers extra kostenpost voor waterschappen

Vandaag in de regionale krant

Bevers extra kostenpost voor waterschappen


Het Limburgse beverproject is zo’n groot succes dat de Limburgse waterschappen steeds meer geld kwijt zijn aan de gevolgen ervan. Dat geld willen ze verhalen op de provincie, initiator van het beverproject.


Door Eric Seuren

Tussen 2002 en 2004 werden er in totaal 33 bevers uitgezet langs de Maas, de Swalm en enkele Limburgse beken. Die populatie is inmiddels uitgegroeid tot zeker 120 bevers. De waterschappen zijn er trots op dat de bever zich zo goed nestelt in de beken, maar ze zien ook een keerzijde. Het geknaag van de dieren veroorzaakt bij de dammen steeds vaker problemen. „Dat leidt met name tot overstromingen van akkers”, legt Inge Janssen, beverspecialist bij Waterschap Peel en Maasvallei uit. „Dat willen we als waterbeheerder juist voorkomen. Niemand mag natte voeten krijgen.” De provincie stelt jaarlijks geld beschikbaar om eventuele door bevers veroorzaakte schade te vergoeden, maar dat is volgens de waterschappen niet genoeg. Met het geld worden nu mislukte oogsten en akkers langs beken opgekocht en maatregelen bekostigd om overlast te voorkomen. „Wat we niet vergoed krijgen, zijn de manuren die we erin stoppen. Die nemen elk jaar fors toe.” Tot en met 2010 spendeerde Peel en Maasvallei gemiddeld 180 uur aan het beverproject. Dat komt neer op 16.000 euro. Inmiddels spendeert het waterschap 400 uur (36.000 euro) aan de bevers in zijn beken en de verwachting is dat de dieren volgend jaar 650 uur (57.000 euro) opslokken. Bij Roer en Overmaas zijn de kosten lager, omdat de bever hier minder voorkomt, maar ook hier wordt de komende jaren een forse kostenstijging verwacht. „De provincie heeft de bever naar Limburg gehaald. Dan moet er ook meebetaald worden”, zegt Janssen. Volgens een woordvoerder van de provincie is er nog geen besluit genomen over het al dan niet vrijmaken van extra geld. „Daarover vindt nog overleg plaats.” 


(Bron: Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger, foto: Willy de Koning)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten