vrijdag 6 oktober 2017

Faunabeheerplan Bever besproken

Vanmiddag woonde ik de vergadering bij van de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur in het Gouvernement in Maastricht. Op de agenda stond o.a. het Faunabeheerplan Bever. Daarin staat dat de provincie toestemming wil geven om in uiterste gevallen overlast veroorzakende bevers te doden.
Zoals te verwachten kwam de meeste oppositie hiertegen van de Partij voor de Dieren bij monde van mevrouw Plusquin. Ze had zelfs een nieuwtje, dat ze zojuist had gehoord van de Zoogdiervereniging. Er schijnt een plan in ontwikkeling te zijn dat moet voorkomen dat bevers dammen bouwen. Daar ben ik razend nieuwsgierig naar! Wat kun je bedenken om én de bevers én de waterschappen/agrariers beiden tevreden te houden???? Ik ben zeer benieuwd.
Mevrouw Plusquin sleepte enkele toezeggingen van gedeputeerde Mackus binnen, waaronder de toezegging dat dit plan in samenwerking met de Zoogdiervereniging in Limburg kan worden getest. Na afloop van het debat toonde de zegsvrouw van de PvdD zich redelijk tevreden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten