De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die bevoegd is overtredingen van de Flora en Faunawet aan te pakken, heeft Maasplassen BV in januari 2014 de dwangsom opgelegd. Vrancken had langs de Noorderplas bomen gekapt in het leefgebied van de bever, een beschermde diersoort.

Bij een controle na een nieuwe melding eind vorig jaar bleek dat de Maasplasseneigenaar kippengaas om bomen had gezet en stammen had ingesmeerd met een goedje waardoor bevers niet meer van het hout konden vreten. De herplant was niet volgens de regels uitgevoerd en in de omgeving van de beverburcht was alle lage vegetatie weggehaald.


Daarom moet Maasplassen BV de dwangsom van een ton vóór 3 maart daadwerkelijk betalen. Daarnaast krijgt Vrancken een nieuwe dwangsom opgelegd van 1,5 ton. 


Volgens bewoners van het gebied De Weerd wilde Vrancken de bevers weg hebben met het oog op een mogelijke uitbreiding van het Solar-dancefestival. 


Vorig jaar september kanode ik langs de oevers van de Noorderplas. Bijna een jaar eerder had ik tot mijn verbijstering al de totale kaalslag in de rest van het gebied waargenomen. De burcht lag er nog, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Bijgaande foto maakte ik in september. Ik denk dat de bever toen al verdwenen was. Wel ontdekte ik verder zuidwaarts door opnamen van mijn cameraval drie bevers op een nieuwe locatie. Misschien de verdreven bevers van de Noorderplas?

Update maart 2015:
Het is nauwelijks in het nieuws gekomen, maar wel vermeldenswaard vind ik. De staatssecretaris heeft namelijk de boete ingetrokken. Of dit nou een goed signaal is betwijfel ik, maar van een professional hoorde ik dat er waarschijnlijk op termijn toch wel een waarschuwende werking van uit gaat. Dat hopen we dan maar, hoewel ik het oneerlijk vind dat deze ondernemer er nu zo makkelijk mee weg komt. Hij heeft beloofd de zaak te herstellen rondom de burcht. Daar heeft de betreffende beverfamilie voorlopig niks aan. Die zijn gevlucht en voordat de begroeiing weer op orde is zijn we een paar jaar verder.
Lees meer in onderstaand persbericht:


Boete RVO wordt ingetrokken
Permanente bescherming beverburcht Noordplas

Eigenaren Rob en Maurice Vrancken van Maasplassen Roermond BV in Roermond hebben aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die bevoegd is de Flora- en Faunawet te handhaven, een voorstel gedaan om een beverburcht aan de Noordplas in het buurtschap De Weerd op lange termijn geschikt te laten voor bewoning door de bever. De eerder aan Maasplassen Roermond BV opgelegde dwangsom van € 100.000 en een mogelijke dwangsom van € 150.000 bij een toekomstige overtreding zijn met de uitvoering van dit plan definitief van de baan. De rijksdienst kan namens de Staatssecretaris instemmen met het plan.

De gebroeders Vrancken gaan het leefgebied van de bever aan de oostkant afsluiten met een raster en de ingang met een poort. Daarnaast gaan ze een bosplantsoen aanplanten om een ruststrook te creëren. Het gebied ten westen van het aangebrachte raster kan zo verruigen. Zo ontstaat een ideaal leefgebied voor de bever. Werkzaamheden om het gebied schoon te houden zijn toegestaan. 

Met de uitvoering van dit plan wordt de eerder opgelegde dwangsom en de last onder dwangsom ingetrokken. De Staatssecretaris heeft inmiddels ingestemd met het uitvoeren van het plan. Deze week hoopt Maasplassen Roermond BV te kunnen starten met de werkzaamheden.