vrijdag 8 juni 2012

Vervolg: boze boswachter
Volgens de website van het Limburgs Landschap is deze stichting eigenaar van de westzijde van de Gerelingsplas. Dus heb ik me tot hen gewend met mijn vraag over de boswachter die ik daar eerder deze week trof. 
Helaas is hun website niet up to date, zij beheren dit terrein niet. Ze zijn wel zo vriendelijk geweest om voor me uit te zoeken hoe het zit. 

Het terrein is nu van Ballast Nedam die er de komende jaren flink wat grond gaat winnen en verzetten bij een ingrijpende herinrichting van het gebied. 
De 'boswachter' die ik er trof is een jager die volgens eigen zeggen door Ballast Nedam is aangesteld als toezichthouder en daar z'n jachtveld heeft. Hij schijnt ook bij de Groene Brigade (van overheidswege) niet in positieve zin bekend te staan. 

Er is de laatste jaren veel discussie geweest over het gebied, onder andere of het al dan niet moet worden opengehouden voor recreatie. Dat blijft in de toekomst beperkt mogelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten