donderdag 17 december 2015

Bevers beschermen betekent: bevers beheren


ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap kwamen vandaag met een verklaring over de toekomst van het beverbeheer in Limburg, de provincie waar ik woon en waar ik zoveel van dit bijzondere knaagdier geniet. 
Afwezig in dit rijtje van 3 is NatuurMonumenten, de organisatie die in Limburg veel gebieden beheert waar bevers wonen. Dat verwondert mij. 
Voor het eerst wordt ook openlijk door deze drie natuurorganisaties gesproken over het, in het uiterste geval, doden van dieren. Dat zal nog wel de nodige reacties oproepen, verwacht ik.
Overigens kan ik mij goed vinden in de onderstaande tekst, want in de toekomst zullen er steeds vaker beheersmaatregelen genomen moeten worden. 
Ik zag daar juist vandaag weer een voorbeeld van  toen ik een werknemer van het waterschap tegenkwam die zojuist een beverdam had verlaagd. Waar mogelijk, wil ik graag meehelpen om draagvlak voor de bever te behouden.

Lees hieronder het persbericht:

Bevers in Limburg, van knuffeldier naar bevermanagement


De bever heeft na tweehonderd jaar afwezigheid zijn plek in de Limburgse natuur, sneller dan verwacht, weer helemaal gevonden. Het gaat goed met de beverpopulatie en zijn effecten in de natuur zijn indrukwekkend. De bever zorgt voor een meer natuurlijke waterhuishouding en hij brengt openheid en afwisseling in eentonige oeverbossen. 

Af en toe laten bevers ook buiten de natuur hun invloed gelden. Dat zal vaker gebeuren, nu de soort zich uitbreidt. Wanneer beveractiviteiten onacceptabele waterschade of graafschade in landbouwgebieden veroorzaken, zullen ter plekke passende maatregelen worden genomen. Dit moet zorgvuldig gebeuren, door een bevoegde instantie. De bever is immers een beschermde soort. Maatwerk en communicatie zijn daarbij van groot belang. De handelwijze bij problemen is sinds 2007 beschreven in het 'Beverprotocol' van de Limburgse waterschappen. Daarnaast heeft de provincie Limburg in 2015 een Bevermanagement plan opgesteld, als onderdeel van het “Faunabeheerplan Limburg 2015-2020”. Dit laatste houdt in dat - wanneer alternatieven zoals het plaatsen van een raster, schadevergoeding, aankoop van leefgebied of overplaatsing echt niet meer mogelijk zijn - bevers gedood kunnen worden. Het ligt voor de hand om alleen die bevers te verwijderen of te doden die onacceptabele problemen veroorzaken, zoals belangrijke schade in landbouwgebied of graafschade aan dijken. In de natuurgebieden zal echter altijd een gezonde populatie gehandhaafd worden. Voor een evenwichtige aanpak heeft Limburg gekeken naar de Duitse deelstaat Beieren, waar men al jarenlang ervaring heeft met bevermanagement en waar 15.000 bevers leven in een gebied twee keer zo groot als Nederland. In Limburg wordt het aantal bevers in 2015 geschat op circa 500. De bijzondere dieren hebben de natuurbelevingswaarde en betrokkenheid van mensen in tal van natuurgebieden sterk vergroot. Het is belangrijk dat dit draagvlak voor de bever behouden blijft. Daarom is het zaak de problemen beheersbaar te maken, met bevermanagement en een goede communicatie. Provincie, waterschappen, faunabeheereenheid, agrariërs, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en beverdeskundigen staan aan de lat om dit samen te bereiken.De bever maakt duidelijk dat ruimte geven aan (water)rijke natuur met bijzondere soorten alleen mogelijk is als we in gebieden die het stempel natuur niét dragen,ruimte kunnen geven aan maatregelen zoals beverbeheer, wanneer dat nodig is. Bevers beschermen betekent ook bevers beheren.

ARK Natuurontwikkeling
Staatsbosbeheer
Stichting het Limburgs Landschap

=======================================================================================

Omdat ik mij verbaasde over het ontbreken van NatuurMonumenten als ondertekenaar van dit persbericht, vroeg ik om opheldering. Die kreeg ik enkele weken later van een stafmedewerker ecologie. Hieronder een deel van het antwoord


We kiezen er als grote ledenorganisatie in de regel voor om naar buiten toe onze eigen communicatielijn te volgen zodat voor de buitenwereld ook helder blijft wie waar verantwoordelijk voor is, daar zelf over bericht en daar ook op aangesproken kan worden.
Bovendien leek het ons effectiever als we bij toerbeurt af en toe positieve berichten in de media brengen in plaats van eén keer een gezamenlijk ondertekend bericht.


Duidelijk dus, dat het ontbreken van NatuurMonumenten als mede-opsteller van dit bericht een bureaucratische reden heeft. Het heeft dus niets te maken met de inhoud van het bericht. Ik vind het persoonlijk een onverstandige keus van NatuurMonumenten om niet met de andere grote natuurorganisaties gezamenlijk naar buiten te treden. 1 opmerking:

  1. Ik hoop inderdaad dat alles beheersbaar blijft en de sympathie voor de bever er niet onder te lijden heeft.
    Groeten,
    Roos

    BeantwoordenVerwijderen