zaterdag 3 januari 2015

Meerdere beverdammen vernield

Maandag 5 januari 2015
Van de ecoloog van het Waterschap kreeg ik een uitgebreid en duidelijk antwoord op mijn vragen. Zie de uitleg onderaan dit bericht.
 

Ondanks de regen ging ik vandaag eens op beverinspectie bij de kleine beken. Ik bezocht enkele beverlocaties bij de Putbeek (Boekhorstweg en Spikweg) en de Pepinusbeek. Het was me in de afgelopen maanden al eens opgevallen dat er erg veel wordt gekapt en dammen worden vernield.


 

Ook nu werd er weer flink gesnoeid, men was zelfs op zaterdag bezig bij de Spikweg. Bij deze locatie zie ik al maandenlang geen verse sporen en ik denk dat de bever daar is vertrokken. De dam is er herhaaldelijk vernield en zijn biotoop verdwijnt door menselijk ingrijpen.

 

Bij de Pepinusbeek is ook de dam vernield. Daar zijn nog wel verse sporen. Ik neem aan dat daar nog een bever woont. (Lees ook mijn blog van 11-3-2014)

 


Bij de Boekhorstweg is herhaaldelijk de dam vernield en veel gesnoeid. De bevers zijn verhuisd naar een plek verder stroomafwaarts (ten oosten van de Dominicusweg), waar al veel bomen zijn omgeknaagd. Eerst woonden ze in een takkenburcht, nu in holen. 

Op de nieuwe plek is sprake van forse dammenbouw door de bevers en het vernielen van de dammen door mensen. Ik vermoed dat daar meerdere bevers wonen, mogelijk al met jongen van afgelopen jaar. Ik vond knaaghoutjes met tandafdrukken van jonge bevers.

Bij het weghalen van de dammen worden machines gebruikt, de bandensporen zijn goed zichtbaar. Restanten van de dammen, grote hopen takken en modder, liggen nog op de oevers.

 


Deze bevindingen roepen al maandenlang vragen bij me op. Vragen die ik nu heb gesteld aan het Waterschap Roer en Overmaas. Zij beheren deze beken. Het deel van de Pepinusbeek waar de beverdam is weggehaald is bij mijn weten eigendom van een klooster.

 Ik stelde het waterschap de volgende vragen: 

Wie haalt de dammen weg?
Als het waterschap dit doet, wat is dan de motivatie?
Als een particulier dit doet, wat is dan de reactie van het waterschap daarop?

Wie geeft opdracht tot snoeien (het vernielen van de beverhabitat) en waarom?

Ik zou graag beter inzicht krijgen in het beleid van het waterschap ten aanzien van de bevers in hun gebieden en hoe dit past binnen de kaders van de wet.

Met vriendelijke groet, Willy de Koning


Maandag 5 januari 2015
Van de ecoloog van het Waterschap kreeg ik een uitgebreid en duidelijk antwoord op mijn vragen. Zie onderstaande uitleg. Daar kan ik mee leven. Natuurlijk blijft het een dilemma hoe we met de bever moeten omgaan. Dilemma's die steeds vaker aan de orde zullen komen. Ik heb de indruk dat het Waterschap daar zorgvuldig mee omgaat. Als particulieren het recht in eigen hand nemen is het een andere zaak. Mocht ik er ooit een op heterdaad betrappen, ik heb altijd een fotocamera bij me en weet de weg te vinden om aangifte te doen.

 Beste Willy,

Je vragen hebben betrekking op twee thema's: beverdammen enerzijds en beheer en onderhoud anderzijds.

Ten aanzien van de beverdammen (en andere beveractiviteit, zoals graverij) volgen wij samen met Waterschap Peel en Maasvallei het beverprotocol. Deze hangt onder de gedragscode flora en faunawet Waterschappen en specifiek opgesteld voor de bever. Dit beverprotocol werkt als een ontheffing Flora- en Faunawet; in specifieke gevallen mag het waterschap dammen weghalen en burchten verwijderen. De meest voorkomende situatie is als er door een beverdam natschade dreigt in een landbouwperceel. Als uit een hydrologische analyse blijkt dat de dam een probleem is, wordt deze verlaagd of helemaal weggehaald.
Soms worden dammen ook door derden weggehaald. Dat is een overtreding van de Flora- en Faunawet. Voor zover ik weet is er nog nooit iemand op heterdaad betrapt. In dat geval zouden we het aan de Groene Brigade kunnen melden. Verder kunnen we er weinig mee. Het waterschap heeft geen handhavingstaak als het om de Flora- en Faunawet gaat.
De dammen die jij noemt zijn - als ik het zo snel bekijk - allemaal door het waterschap verlaagd/ weggehaald.

Ten aanzien van het beheer en onderhoud is het zo dat het waterschap de Europese doelen voor waterlichamen (Kaderrichtlijn Water) heeft vertaald naar streefbeelden en beheer en onderhoudsplannen voor de heringerichte beken. In deze plannen is ook opgenomen hoeveel houtige opslag er minimaal moet en maximaal mag ontstaan langs de beken. In de praktijk betekent dat meestal dat we opslag moeten terugzetten om te voorkomen dat de beken helemaal dichtgroeien. De bever levert hier overigens een bijdrage aan, maar het maakt menselijk ingrijpen helaas niet helemaal overbodig. Misschien komt dat in de toekomst nog.
Als je nog specifieke vragen hebt over het beheer en onderhoud in de Pepinusbeek, Putbeek en Vlootbeek wil ik je graag doorverwijzen naar mijn collega's, de onderhoudsmanager de ecoloog.

Ik hoop dat één en ander zo wat duidelijker is geworden. Het is overigens onze inzet om de bever zoveel mogelijk met rust te laten, want ingrijpen is allerminst een duurzame oplossing. We proberen dat in de praktijk te regelen (alleen dammen weghalen als het echt niet anders kan) en op beleidsniveau (samen met de provincie: schaderegelingen, aankoop EHS, herbergrenzing EHS, etc). Als je nog vragen hebt dan hoor ik het graag.
 
5 opmerkingen:

 1. Oh Willy dit is te erg. Wat bezielen ze toch :-( Ik hoop dat je antwoord gaat krijgen op je vragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Roos,
  dit gebeurt al jaren bij de kleine beken. Ik verdenk de boeren ervan en kan me er wel iets bij voorstellen als je koeien met de poten in de modder zakken. Maar het is tegen de wet.
  Als het waterschap zelf dammen verwijdert mag dat alleen met een ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat gebeurde o.a. bij Venray, maar ik denk niet dat daar op deze plekken sprake van is. Provinciaal wordt gewerkt aan een nieuw beverprotocol om duidelijkheid te scheppen. Het is m.i. echter vaak geen kwestie van duidelijkheid of onduidelijkheid, maar van wil of onwil.
  Dit soort problemen gaat in de toekomst alleen maar toenemen en ik vraag me af of de regels misschien iets moeten worden versoepeld. Dat is dan in sommige gevallen jammer voor de bevers, maar we moeten ook het draagvlak onder de bevolking mee laten wegen. Anders bereik je misschien alleen maar het tegenovergestelde; een negatief beeld over bevers in onze natuur, en dat willen we niet.
  Groet van Willy

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het blijft een dilemma hoe je het wendt of keert.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Van de ecoloog van het Waterschap kreeg ik een uitgebreid en duidelijk antwoord op mijn vragen. Zie de uitleg op mijn blog van zaterdag. Daar kan ik mee leven. Natuurlijk blijft het een dilemma hoe we met de bever moeten omgaan. Dilemma's die steeds vaker aan de orde zullen komen. Ik heb wel de indruk dat het Waterschap daar zorgvuldig mee omgaat.

   Verwijderen
 4. Willy, fijn dat je al zo snel antwoord hebt gekregen van het Waterschap. Dit schept duidelijkheid. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen